Balti tarbijaturu trendid

Kuidas on Eesti, Läti ja Leedu elanike tarbijakäitumine ja hoiakud aastate jooksul muutunud? Meie igakuiselt uuenevast uuringust saad põhjaliku ülevaate nii ostu- ja tarbimiskäitumisest, finantskäitumisest, meediatarbimisest ja reklaamist kui ka majanduse ja jaekaubanduse arengutest.

Alustasime sellise kokkuvõtte tegemist juba 2001. aastal, seega tänaseks on olemas pikaajaline ja laiahaardeline ülevaade. Kindlasti on selline ülevaade heaks sisendiks otsuste tegemisel. Andmed põhinevad Kantar Emori, Kantar Läti ja Kantar Leedu uuringutel ning avalikel andmetel (Eurostat ning Balti riikide statistikaametid).

Uuring katab 8 teemat:
peamised näitajad (rahvastik, rahvastikupüramiid, linnastumine, SKP, tarbijahinnaindeks, palgad, perede toimetulek, pension, tööhõive jne);
jaekaubandussektor (palgad, käibed, toiduainete jaemüük, e-kaubandus);
tarbijakäitumine ja tarbimismustrid (hoiakud toiduainete ostmisel, majapidamiste kulude jaotus, erinevate toidu- joogikaupade tarbimine);
meedia- ja reklaamituru ülevaade (sh usaldus meedia vastu, kulutused reklaamile);
transpordisektor (reisijateveo ülevaade erinevate transpordiliikide kaupa, autode suhtarv, elektriautode osakaal);
sotsiaalmajanduslikud näitajad (Gini indeks, peamised väljakutsed inimeste jaoks, tarbijakindlus, majapidamiste rahalised väljavaated, eluga rahulolu, haridus);
keskkonnahoid (Euroopa roheleppe eesmärkide olulisus inimeste jaoks);
turism, vaba aeg ja meelelahutus (hotelli voodikohtade täituvus, käibed turismisektoris, ööbimised majutuskohtades).

Tahaksid rohkem teada? Ligipääsu värsketele andmetele saad osta meie e-poest.
Raul Allas

Raul Allas

Uuringuspetsialist

+372 626 8533

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Juhtekspert, Kantar Emor

Rööprähklemine on mõnevõrra muutunud uueks normaalsuseks kõigis vanusegruppides – ca 3,5 tundi veedab keskmine eestlane mitme meediakanali seltsis korraga, ta vaatab diivanil telerit, toimetades samal ajal tahvelarvutis või klõpsides oma sülearvutis samaaegselt uudisteportaali ja sotsiaalmeedia vahel. Z-generatsiooni päevast moodustab see koguni 7 tundi ja 50 minutit!