Suurettevõtete tuntus ja maine

Suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus hoiame juba 24. aastat järjest silma peal suurema käibega ja tuntumate ettevõtete maine trendidel ning toome välja Eesti suurettevõtete mainekuse edetabeli.

Reastamine toimub selle alusel, kui tugevaks inimesed vastavat ettevõtet peavad (n-ö tugevusindeks mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 on “väga nõrk” ja 10 “väga tugev”) ja kuidas ettevõttesse suhtuvad (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 on “väga negatiivne” ja 10 “väga positiivne”). Uuringu aruanne on saadaval interaktiivse Power BI teabegraafikana.

Loe ka eelmise aasta tulemuste kohta:
Suurettevõtete mainekuse edetabelit juhivad Swedbank ja Telia

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.