Brändide edetabel

Lemmikbrändide uuringust selgub, millised brändid on kõige enam suutnud pugeda Eesti inimeste südamesse ja mõtetesse. Nii aitame mõista suundumusi ja anda sisendit ning tagasisidet brändi juhtimisele pikemas vaates.

Oleme uuringut läbi viinud juba alates 2009. aastast.

Uuringus katame järgmisi teemasid:

– kuidas suhtub tarbija Sinu brändi, millisena see positsioneerub võrreldes 1) konkurentidega, 2) erinevates sihtrühmades ning 3) erinevate väärtushoiakutega inimeste seas;
– milliste brändide puhul on meeldivus kasvamas, milliseid valitakse lemmikute hulka senisest vähem ning mis suunas liigub Sinu brändi meeldivus;
– millised on trendid tarbija lemmikbrändides valdkonniti;

Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks viisime maikuus 2023 läbi veebiuuringu, kus palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat brändi, valik tuli teha enam kui 160 nimetuse ja logo seast. Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringus osales 1094 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.

Tahaksid rohkem teada? Ligipääsu värsketele andmetele saad osta meie e-poest.

Loe lisa:
Eesti inimeste lemmikbränd on YouTube

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539

Katrin Männaste

Uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.