Ülikoolide maine uuring

Viime igal kevadel läbi ülikoolide maine uuringut, kus uurime Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Samuti heidame pilgu kõrghariduse õppesuundade mainele elanikkonna seas.

Ülikoolide maine detailseks kaardistamiseks kasutame rahvusvahelist uuringulahendust TRI*M. Iga uuringu tellinud ülikool/kõrgkool saab tagasisidet enda maine tugevuste ja nõrkuste kohta.

Märtsis–aprillis 2023 toimus uuring juba 13. korda ning sellele vastas 1384 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat. Uuringu viisime läbi veebis.

Tahaksid rohkem teada? Ligipääsu värsketele andmetele saad osta meie e-poest.

Loe ka:
Eesti inimesed peavad mainekamateks IT, tehnika ja tervise erialasid

Jaanika Hämmal

Jaanika Hämmal

Juhtekspert

+372 626 8531

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.