Ülikoolide maine uuring

Viime igal kevadel läbi ülikoolide maine uuringut, kus uurime Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Samuti heidame pilgu kõrghariduse õppesuundade mainele elanikkonna seas.

Ülikoolide maine detailseks kaardistamiseks kasutame rahvusvahelist uuringulahendust TRI*M. Iga uuringu tellinud ülikool/kõrgkool saab tagasisidet enda maine tugevuste ja nõrkuste kohta.

Aprillis 2024 toimus uuring juba 14. korda ning sellele vastas 1516 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat. Uuringu viisime läbi veebis.

Tahaksid rohkem teada? Ligipääsu värsketele andmetele saad osta meie e-poest.

Loe ka:
Eesti inimesed peavad mainekamateks IT, tehnika ja tervise erialasid

Jaanika Hämmal

Jaanika Hämmal

Juhtekspert

+372 626 8531

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert, Kantar Emor

Tööandjate maine uuring näitab, et inimeste jaoks on tööandja valikul kõige olulisemad korralik palk, kindlus töö koha säilimises ning et töötajad tunneksid, et tööandja neist hoolib. Töötajaid väärtustav kuvand kujuneb erinevate tegurite koosmõjus: lisaks materiaalsele motivatsioonipaketile on väga oluline ka juhtimiskultuur.