Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused küsimustele, mida meilt sageli seoses uuringutega ja uuringule vastamisega küsitakse. Kui Sa aga ei leia siit oma küsimusele vastust, võta julgesti meiega ühendust ja me vastame heameelega.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Kodudes toimuvate küsitluste puhul valib arvuti juhuvalikuga AS Andmevara aadressibaasis olevatest aadressidest lähteaadressid üle Eesti. Sellelt aadressilt alustab küsitleja küsitlemist. Lähteaadressist edasi liigub küsitleja etteantud sammuga vastavalt valikureeglitele. Lisaks sellele on iga uuringu puhul ka reeglid, kuidas konkreetses peres vastaja välja valida.

  Telefoniküsitluste puhul genereerib arvuti etteantud piirides telefoninumbreid, millele helistatakse. Nii satuvad küsitletute hulka ka salastatud numbrid ning need, mis ei ole telefoniraamatutes.

  Veebi teel tehtavate küsitluste puhul pöördume meie eelvärvatute baasi poole ehk inimeste poole, kes on leitud meie üle-eestiliste uuringute käigus ning on meile andnud oma meiliaadressi ja nõusoleku veebiuuringus osaleda.

  Oluline on, et vastama satuksid tõepoolest juhuslikud ja erinevad inimesed ning valik ei sõltuks küsitleja subjektiivsest eelistusest.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Kodudes toimuvate küsitluste puhul valib arvuti juhuvalikuga AS Andmevara aadressibaasis olevatest aadressidest lähteaadressid üle Eesti. Sellelt aadressilt alustab küsitleja küsitlemist. Lähteaadressist edasi liigub küsitleja etteantud sammuga vastavalt valikureeglitele. Lisaks sellele on iga uuringu puhul ka reeglid, kuidas konkreetses peres vastaja välja valida.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Telefoniküsitluste puhul genereerib arvuti etteantud piirides telefoninumbreid, millele helistatakse. Nii satuvad küsitletute hulka ka salastatud numbrid ning need, mis ei ole telefoniraamatutes.

  Oluline on, et vastama satuksid tõepoolest juhuslikud ja erinevad inimesed ning valik ei sõltuks küsitleja subjektiivsest eelistusest.

   

 • SMS-kutseid kasutame lühikeste kiiruuringute jt uuringukutsete puhul. Kiiruuringutes osalemise palved saadame juhuslikult genereeritud mobiilinumbritele, vastajate isikud ja nende vastused on anonüümsed. Emori kiiruuringud otsivad vastuseid päevakajalistele küsimustele – vastused paari tunniga. Kiiruuringud on võimalus operatiivselt kaasa rääkida erinevatel teemadel.

  SMS-kutsega pöördume ka Emori vastajafoorumi liikmete poole, kutsumaks osalema kiiruuringutes, fookusgruppides jt uuringutes. Vastajafoorumis on uuringutes osalemisega nõustunud vastajad.

  Emori SMS-kutsete lingid on turvalised ja neid võib julgelt avada. Klõpsake turvalingile või kopeerige link arvutisse. Mõnel nutitelefonil on hoiatustekstid, vastamist saab alustada peale neid.

 • Kui kahtlustate, kas Teid külastanud või Teile helistanud küsitleja oli ikka Kantar Emori töötaja, siis võib kindluse mõttes alati pöörduda meie vastajate tagasiside telefoninumbrile 626 8585 või Emori üldnubrile 626 8500.

  Kantar Emori küsitlejatel on alati kaasas fotoga töötõend, mille olemasolu võite paluda küsitlejal tõendada, juhuks kui ta unustab seda ise näidata. Kõik kodudes tehtavad Kantar Emori küsitlused toimuvad tahvelarvuti abil, paberankeete me ei kasuta.

  Ka telefoniküsitluse puhul tutvustab Kantar Emori küsitleja alati end nimeliselt.

 • Sissetulekute ja ka teiste sotsiaal-demograafiliste näitajate (vanus, sugu, elupiirkond) kohta küsitakse seepärast, et analüüsida, kas ja kuidas need näitajad võivad mõjutada Eesti elanike arvamusi ja hoiakuid uuritavate valdkondade ja teemade osas.

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.