Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused küsimustele, mida meilt sageli seoses uuringutega ja uuringule vastamisega küsitakse. Kui Sa aga ei leia siit oma küsimusele vastust, võta julgesti meiega ühendust ja me vastame heameelega.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osaleda. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Kodudes toimuvate küsitluste puhul valib arvuti juhuvalikuga AS Andmevara aadressibaasis olevatest aadressidest lähteaadressid üle Eesti. Sellelt aadressilt alustab küsitleja küsitlemist. Lähteaadressist edasi liigub küsitleja etteantud sammuga vastavalt valikureeglitele. Lisaks sellele on iga uuringu puhul ka reeglid, kuidas konkreetses peres vastaja välja valida.

  Telefoniküsitluste puhul genereerib arvuti etteantud piirides telefoninumbreid, millele helistatakse. Nii satuvad küsitletute hulka ka salastatud numbrid ning need, mis ei ole telefoniraamatutes.

  Veebi teel tehtavate küsitluste puhul pöördume meie eelvärvatute baasi poole ehk inimeste poole, kes on leitud meie üle-eestiliste uuringute käigus ning on meile andnud oma meiliaadressi ja nõusoleku veebiuuringus osaleda.

  Oluline on, et vastama satuksid tõepoolest juhuslikud ja erinevad inimesed ning valik ei sõltuks küsitleja subjektiivsest eelistusest.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Kodudes toimuvate küsitluste puhul valib arvuti juhuvalikuga AS Andmevara aadressibaasis olevatest aadressidest lähteaadressid üle Eesti. Sellelt aadressilt alustab küsitleja küsitlemist. Lähteaadressist edasi liigub küsitleja etteantud sammuga vastavalt valikureeglitele. Lisaks sellele on iga uuringu puhul ka reeglid, kuidas konkreetses peres vastaja välja valida.

 • Vastajad valitakse välja juhuvaliku põhimõttel: eesmärk on tagada kõigile inimestele võrdne võimalus uuringus osalemiseks. Selline valik tagab usaldusväärse uuringutulemuse.

  Telefoniküsitluste puhul genereerib arvuti etteantud piirides telefoninumbreid, millele helistatakse. Nii satuvad küsitletute hulka ka salastatud numbrid ning need, mis ei ole telefoniraamatutes.

  Oluline on, et vastama satuksid tõepoolest juhuslikud ja erinevad inimesed ning valik ei sõltuks küsitleja subjektiivsest eelistusest.

   

 • SMS-kutseid kasutame lühikeste kiiruuringute jt uuringukutsete puhul. Kiiruuringutes osalemise palved saadame juhuslikult genereeritud mobiilinumbritele, vastajate isikud ja nende vastused on anonüümsed. Emori kiiruuringud otsivad vastuseid päevakajalistele küsimustele – vastused paari tunniga. Kiiruuringud on võimalus operatiivselt kaasa rääkida erinevatel teemadel.

  SMS-kutsega pöördume ka Emori vastajafoorumi liikmete poole, kutsumaks osalema kiiruuringutes, fookusgruppides jt uuringutes. Vastajafoorumis on uuringutes osalemisega nõustunud vastajad.

  Emori SMS-kutsete lingid on turvalised ja neid võib julgelt avada. Klõpsake turvalingile või kopeerige link arvutisse. Mõnel nutitelefonil on hoiatustekstid, vastamist saab alustada peale neid.

 • Kui kahtlustate, kas Teid külastanud või Teile helistanud küsitleja oli ikka Kantar Emori töötaja, siis võib kindluse mõttes alati pöörduda meie vastajate tagasiside telefoninumbrile 626 8585 või Emori üldnubrile 626 8500.

  Kantar Emori küsitlejatel on alati kaasas fotoga töötõend, mille olemasolu võite paluda küsitlejal tõendada, juhuks kui ta unustab seda ise näidata. Kõik kodudes tehtavad Kantar Emori küsitlused toimuvad tahvelarvuti abil, paberankeete me ei kasuta.

  Ka telefoniküsitluse puhul tutvustab Kantar Emori küsitleja alati end nimeliselt.

  Emori veebiuuringutele vastamine toimub turvalistel veebiplatvormidel Nfield (nipo.com) ja FeedbackForest (feedbackforest.com).

 • Sissetulekute ja ka teiste sotsiaal-demograafiliste näitajate (vanus, sugu, elupiirkond) kohta küsitakse seepärast, et tagada kõikide elanikkonnagruppide esinatus valimis. Need andmed võimaldavad ka analüüsida, kas ja kuidas need näitajad võivad mõjutada Eesti elanike arvamusi ja hoiakuid uuritavate valdkondade ja teemade osas.

 • Kõikides uuringutes osalenute vahel loositakse välja elektroonilisi Partner kinkekaarte (kui ei ole teisiti märgitud). Kinkekaartide loosimine toimub pärast küsitlusperioodi lõppu. Kuna iga uuringu puhul võib küsitlusperiood kesta paarist päevast paari nädalani, siis sellest tulenevalt võivad loosivõitjad ka teavituse saada tükk aega hiljem.

  Selliste uuringute puhul, mis koosnevad mitmest küsitlusetapist ning milles osalenud saavad kõik kinkekaardi tänutäheks oma panuse eest uuringusse, toimub kinkekaartide väljastamine ja teavituste saatmine alles pärast viimase küsitlusetapi lõppu, kui uuringuperiood on lõppenud. Ehk kinkekaart võib jõuda vastajani mõne nädala jooksul pärast vastamist.

  Kõiki võitjaid teavitatakse personaalselt. Samuti avaldame võitjad meie kodulehel.

 • Enamik uuringute valimid koostatakse Eesti elanikkonna suhtes esinduslikult, s.t et kõik sotsiaal-demograafilised näitajad (sugu, vanus, piirkond jms) peavad olema proportsionaalselt jaotatud vastavalt esindatusele kogu elanikkonnas. Teisisõnu – valimile seatakse kvoodid, et vältida erinevate gruppide ebaproportsionaalset hulka valimis.

  Vastaja võib ankeedi täitmisel välja langeda siis, kui vastav kvoot on täis. Näiteks juhul, kui teiega sarnaste sotsiaal-demograafiliste näitajatega vastajaid on juba piisavalt uuringus osalenud.

  Osade uuringute puhul on valim kitsam (näiteks vestlusringide/fookusgruppide puhul), mingile teatud sihtgrupile suunatud. Sel juhul on peale sotsiaal-demograafiliste näitajate tingimustes ka näiteks teatud kaubagruppide ja/või toodete-teenuste tarbijad või mõne eluala esindajad. Sellisel juhul täidavad potentsiaalsed vastajad/osalejad eelankeedi, mille põhjal pääseb uuringus osalema.

 • Kantar Emori veebiuuringutele vastamine toimub turvalistes veebikeskkondades feedbackforest.com ja nipo.com (Nfield), mis on spetsiaalselt mõeldud vastajatelt tagasiside kogumiseks ja küsitluste läbiviimiseks.

Kristiina Saks

Juhtekspert, Kantar Emor

Inimesed hindavad endiselt traditsioonilisi offline-reklaamikanaleid, samas kui turundajad eelistavad online'i. Offline-kanalites ajavad reklaamid inimesi vähem närvi, sest need tulevad nende igapäevaellu rohkem möödaminnes. Seevastu internetis käituvad reklaamid tihtilugu nagu ebaviisakad külalised, kes ei teata oma tulekust ette ja saabuvad kõige ebasobivamal hetkel.