Miks hakata Emori vastajaks?

 1. Võimalus avaldada oma arvamust!
  Kui küsitleja Sulle näiteks helistab ja kutsub küsitlusele vastama, on see Sinu võimalus öelda sõna sekka oluliste otsuste tegemisel. Isegi kui poliitikateemad Sind eriti ei huvita, ei küsi Emor neid küsimusi ilmaasjata ja enda lõbuks – vastused on olulised suuremas pildis!
 2. Esindad ka teisi!
  Tavapärases esinduslikus uuringus küsitletakse 1000 inimest, kes esindavad Eestimaa 1 000 000 elanikku vanuses 15+ (alla 15 a ei tohi ilma vanema või eestkostja loata küsitleda). Seega iga kord, kui osaled uuringus, esindad sa 1000 teist endale sarnaste omadustega (nt sugu, vanus, maakond) inimest.
 3. Avarda silmaringi ja lahuta meelt!
  Vahel võib küsitluse käigus esineda teemasid, mis panevad mõtlema ja arutlema ka pärast intervjuu lõppu. Osade uuringute käigus on aga võimalik isegi muusikat kuulata või pilte vaadata!
 4. Võida auhindu!
  Uuringutes osaledes võid võita ka auhindu! Emor loosib oma vastajate seas alati välja auhindu või jagab väikeseid meeneid, et tänada uuringutes osalemise eest.

Kui vastad uuringutele, ei saa Sa kunagi öelda, et „Keegi pole minu käest küsinud!“

Lisaks on oluline teada, et:
 • Uuringute läbiviimisel järgib Kantar Emor kõiki häid uuringutavasid ning Euroopa Arvamus- ja Turundusuuringute Ühingu E.S.O.M.A.R. avaliku arvamuse küsitluse läbiviimise reegleid, mille oluliseks osaks on vastajate õiguste ja konfidentsiaalsuse kaitse.
 • Uuringutes osalemine on alati vabatahtlik. Me loodame Sinu vastamisvalmidusele, kuid Sul on õigus vastamisest ka keelduda, jätta vastamata mõnele konkreetsele küsimusele või intervjuu katkestada. Intervjuu katkestamisel ei ole kahjuks võimalik Sinu poolt antud vastuseid uuringu tulemuste kokkuvõtmisel kasutada.
 • Kantar Emor tagab iga vastaja anonüümsuse ja vastuste konfidentsiaalsuse. Sinu vastuseid uuringuküsimustele ei seostata Sinu isikuandmetega ega edastata uuringute tellijatele. Kõikide vastajate arvamuste hilisem analüüs toimub üldistatud kujul, s.o sotsiaal-demograafiliste näitajate, mitte üksikisiku tasandil.
 • Infot uuringutulemuste kohta, mille omandiõigus kuulub Kantar Emorile, saate lugeda meedia vahendusel ja meie kodulehelt Uudiste rubriigist. Kantar Emor ei avalikusta neid uuringuandmeid, mille kasutus- ja avaldamisõigus on ainult uuringu tellijatel.
Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.