Kontoritesse naasmine: hoiakud ja trendid

16.03.2023

Koroonapandeemia viis suure osa töötajaid kodukontoritesse, ent nüüd nõuavad ettevõtted üha enam, et töötajad vähemalt teatud osa ajast just kontorist töötaksid. Kontorikogemus ja töötajate vajadused on muutunud.

Kuidas tööandjad ja töötajad seda üleminekut teevad ja millised on töötajate hoiakud kontorisse naasmisel? Kantar viis kümnes riigis läbi vastava uuringu.

70% on naasnud vähemalt osaliselt

Ligi 70% töötajatest märkis, et on naasnud kontorisse vähemalt osaliselt. Pea kolmandik ehk 31% on jäänud täielikult kaugtööle – seda kas omal valikul või kuna muud võimalust ei ole. Kolmandik ettevõtetest ehk 34% nõuab töötajatelt kontorisse vähemalt osaliselt naasmist, 35% töötajatest on omal soovil selle valiku teinud.

Teatud valdkondade ettevõtted ja töötajad on rohkem kontorisse naasnud kui teised. Näiteks turunduse- ja kommunikatsioonivaldkonna töötajad on tõenäolisemalt jätkamas kaugtöö võimalusega. Ainult üks selle valdkonna töötaja kuuest märkis, et töötab kontoris kogu tööaja.

Veebikoosolekud jätkuvad

Kuigi paljud on kontoris tagasi, jätkavad töötajad suhtlemist virtuaalselt ja kõige sagedamini oma töölaua tagant. Pea kaks kolmandikku ehk 64% hübriid- (töötamine erinevatest asukohtadest) või kontoritööl olevatest inimestest vastas, et osalevad veebikoosolekutel oma töölaua tagant. Ligi kolmandik ehk 30% vastas, et osalevad veebikoosolekutel koosolekuteks mõeldud ruumist.

Väärtustatud vaiksed alad

73% kontoris kohapeal töötajatest ja 67% hübriidtöö eelistajatest ütlevad, et nad vajavad kontoris töötades vaikseid alasid. Hübriidtöö tegijad (35%) väärtustavad samuti alasid, kus nad saavad teha näost näkku kohtumisi oma kolleegidega, kontoris kohapeal töötajatest oli see oluline 27% jaoks. Hübriidtöö tegijad väärtustavad rahu ja vaikust, mida kontor võib pakkuda.

Tegevuspõhine kontor on levinum hübriidtöö puhul

Valdaval enamusel (80%) on endiselt oma töölaud, tegevuspõhine kontor (kus inimestel ei ole kindlat tööpaika, inimese töölaud sõltub projektist ja päevast) on tõenäolisem hübriidtöö puhul. Tegevuspõhine kontor võimaldab ettevõttel saavutada väiksema n-ö kontori jalajälje, kuivõrd tööpaikasid on seal tavaliselt vähem kui töötajaid.

Töötajatele ei meeldi seiretarkvara

Osa ettevõtteid kasutab tarkvara, mis jälgib töötajate n-ö kaasatust päeva jooksul (ingl k bossware). Kolm viiest kaug- ja hübriidtöö tegijast on sellise tarkvara osas skeptilised.  Töötajad viitasid usalduse ja ebakindluse küsimustele seoses nende jälgimisega. Pea iga kolmas ehk 35% vastajatest märkis, et sellise tarkvara rakendamine mõjutaks nende tootlikkust või motivatsiooni.

Kui soovid uuringu “Community Report: Connecting with the Workforce” kohta lähemalt lugeda, klikka siia. Uuring viidi läbi 10 055 täis- või osakoormusega töötaja seas 10 riigis (Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, India, Singapur, Hispaania, LAV, Hiina ja Brasiilia) vahemikus 13.12.2022-06.01.2023.

Allikas: Kantar