Kuidas koostada küsimustik tarbija tagasiside saamiseks?

02.03.2023

Rahvusvaheline Kantar toob välja 4 sammu, mida tarbijatele suunatud küsimustiku koostamisel silmas pidada. Küsimustiku ülesehitus ja läbimõeldus võimaldab sellest hiljem ka parimat kasu saada tarbijate tagasiside kogumisel.
1.     Tee ajurünnak

Parim viis küsimustiku loomise protsessiga alustamiseks on ajurünnak. Mõtle võtmeteemadele, mida tahad küsimustikuga katta. Alusta laiemalt ja siis liigu järjest spetsiifilisematele küsimustele, mille kohta tahaksid teavet saada. Näiteks alusta sotsiaaldemograafiliste teguritega ja jõua välja põhiküsimusteni, mida analüüsiks vajad. Võib-olla on abiks, kui mõtled kuuele põhiküsimusele: kes, mis, kus, millal, miks ja kuidas.

2.     Jõua detailideni

Kui ideed on olemas ja tead, mida küsimustikuga saavutada tahad, on aeg jõuda detailideni: küsimuste sõnastused, vastusevariandid, ülesehitus ja küsimuste tüübid. Küsimustik peab olema täpne, kergesti mõistetav ja neutraalne (et vastajaid mitte suunata). Ülesehitus ja küsimuste tüüpide valik on sama oluline kui küsimused ise. Oluline on välistada meie endi eeldused.

3.     Korralduslik pool

Küsimustik võiks olla struktureeritud nii, et kõigepealt oleks sissejuhatus, siis sõelumisküsimused, mis lasevad teil jõuda just teid huvitava sihtrühmani, ning seejärel põhiküsimused sihtrühmale.

4.     Kontrolli kõik üle

Kui vaatad kõik üle, proovi end asetada vastaja kingadesse ja mõtle, kuidas tema küsimustest ja vastusevariantidest aru saab. Veendu, et küsimustiku sisu on selge ja vastajatele sobilik. Hästi koostatud ja läbimõeldud küsimustik hoiab vastaja haaratuna ning sealt saadav info on usaldusväärsem ja täpsem.

Allikas: Kantar