Milliseid raadiojaamu kuulati viimasel poolaastal kõige rohkem?

25.04.2024

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud perioodil oktoober 2023 kuni märts 2024 raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt 4 tundi ja 7 minutit päevas.

Suurema osa ajast (2 tundi ja 3 minutit) moodustas raadiokuulamine. Ajaliselt järgneva audioväljundina said kuulajate ajast endale internetipõhised muusikateenused, millele kulus keskmiselt 1 tund ja 11 minutit päevas. Salvestatud muusikat kuulati 8 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele kulus keskmiselt 6 minutit päevas. Ülejäänud 40 minutit jaotub ära erinevate raadiojaamade vahel surfamisele või tundmatule audiokanalile.

Võrreldes aasta varasema perioodiga on kogu raadio- ja muusikakuulamise aeg kasvanud 15 minuti võrra. Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 28 minutit ning muu rahvuse esindajad vastavalt 1 tund ja 13 minutit päevas.

TOP 10 eestikeelset raadiojaama | oktoober 2023 – märts 2024

Kuulajate arv päevas

Nr Raadiojaam Kuulajaid (arv) Kuulajaid (%)
1 Vikerraadio 121 000 11,4
2 Raadio Elmar 83 000 7,8
3 Star FM 59 000 5,6
4 Sky Plus 54 000 5,1
5 Retro FM 54 000 5,1
6 Raadio Kuku 35 000 3,3
7 Rock FM 30 000 2,8
8 MyHits 28 000 2,6
9 Raadio 2 28 000 2,6
10 Relax FM 17 000 1,6
TOP 5 venekeelset raadiojaama | oktoober 2023 – märts 2024

Kuulajate arv päevas

Nr Raadiojaam Kuulajaid (arv) Kuulajaid (%)
1 Raadio 4 37 000 3,5
2 Super Radio /

Russkoje Radio

18 000 1,7
3 Sky Raadio 18 000 1,7
4 Narodnoje Radio 17 000 1,6
5 Jumor FM 16 000 1,5

Sihtrühm: 12–74-aastased Eesti elanikud
Periood: 01.10.2023–31.03.2024
Allikas: Kantar Emor, raadio- ja muusikakuulamise uuring

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510