Noorte edasiõppimiseelistustes on IKT kõrvale tõusnud tervisevaldkond, mainekaim ülikool on endiselt TÜ

11.06.2024

Kuni 24-aastaste noorte jaoks on tervise õppesuund muutunud sama eelistatuks kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialad, selgub Kantar Emori värskest ülikoolide maine uuringust. Kõige mainekamaks ülikooliks peetakse jätkuvalt Tartu Ülikooli.

Pikalt eelistatuimaks valdkonnaks olnud IKT-erialade eelistamine on viimasel kolmel aastal Eesti elanike seas märgatavalt langenud. Samas on see endiselt valdkond, mida eestimaalased soovitaksid kõige enam õppima minna (35% vastanutest). Sellele järgnevad tehnikaalade (29%) ja tervise õppesuuna (sh arstiteadus, 25%) eelistamine.

Kui vaadata eraldi 15-24-aastaste vanusegruppi, on tervise ja IKT-õppesuunad peaaegu võrdselt eelistatud (25% vs 26%). „Üks asi, mis siin võib rolli mängida, on hiljutine koroonapandeemia, mis tõstis esile tervisevaldkonna tähtsust. Tervisevaldkond võib noorte jaoks seostuda ka hea karjääriperspektiivina, kuivõrd nõudlust selle ala ekspertide järele paistab olevat,“ rääkis Kantar Emori juhtekspert Jaanika Hämmal.

Vaadates Eesti ülikoolide mainekust, on jätkuvalt selgelt mainekaim Tartu Ülikool, millele järgnevad Tallinna Tehnikaülikool ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Sealt edasi tulevad mainekuselt Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool ning Estonian Business School.

„Ühe faktina võib veel välja tuua, et TalTech on Tallinna Tehnikaülikooli värskema nimena hästi kinnistunud. Kui küsisime, millised ülikoolid inimestele esimesena meenuvad, kasutati selle ülikooli puhul kõige enam just TalTechi nimekuju, sellele järgnevalt Tallinna Tehnikaülikooli ning kolmandaks TTÜd,“ märkis Jaanika Hämmal.

Kantar Emor viib igal kevadel läbi ülikoolide maine uuringut, kus uuritakse Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide tuntust ja mainet Eesti elanike hulgas. Selle aasta aprillis toimus uuring juba 14. korda ning sellele vastas 1516 Eesti elanikku vanuses 15–60 eluaastat. Uuring viidi läbi veebis.

Tekkis huvi? Meie e-poest mediafacts.com saad osta ligipääsu  tööandjate maine uuringu aruandele.

Loe ka:
Õppimine on moes: 55% Eesti elanikest soovib lähiaastatel end haridusalaselt täiendada

Jaanika Hämmal

Jaanika Hämmal

Juhtekspert

+372 626 8531