Seis enne valimisi – KOV 2013

17.10.2013

TNS Emor on mõõtnud Eesti elanike eelistusi kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kontekstis alates aprillist 2013.

Kogu Eestis ja Tallinnas on kindlal esikohal Keskerakond. Kogu Eestis on Keskerakonna osakaal sama, mis see oli 2009. aasta valimistel. Tallinnas on aga Keskerakonna positsioon mõnevõrra nõrgem kui see oli 2009. aastal vahetult enne valimisi, siis oli Keskerakonna eelistus 54% (kui „ei oska öelda“ elimineerida), vaata https://www.kantaremor.ee/eesti-elanike-poliitiline-aktiivsus-on-kasvanud/.

Oktoobris paranes aktiivse valimiskampaania abiga oluliselt IRL-i positsioon ja seda eelkõige Tallinnas, kus see erakond on vahetult enne valimisi teisel kohal. Kui jällegi kogu Eestis on IRL-i positsioon sarnane 2009. aastaga, siis Tallinnas teeb see erakond suure tõenäosusega oluliselt parema tulemuse võrreldes eelmiste valimistega. Reformierakonna reiting oktoobris Tallinnas kukkus, kuid tõus mujal Eesti regioonides aitas selle erakonna positsioone säilitada kogu Eestis, siiski teeb see erakond nähtavasti mõnevõrra kehvema tulemuse kui eelmistel valimistel. Sotsiaaldemokraatide reiting on viimase kuuga kukkunud, kuid see erakond teeb valimistel tõenäoliselt parema tulemuse võrreldes eelmisega ja seda eriti Tallinnas.

Kandidaatide eelistus kogu Eestis

Eelistusi on näidatud nende hulgast, kes tõenäoliselt kavatsevad osaleda valimistel ja omavad eelistust („ei oska öelda“ vastusevarianti kasutanud on elimineeritud). Ligikaudu 50% kõikidest valimisealistest elanikest kavatsevad tõenäoliselt valima minna ja omasid konkreetset eelistust.

 

Aprilli-juuli 2013 keskmine  August  September  Oktoober 2013 (enne valimisi) KOV – 2009 tulemused
(ümardatud)
Allikas: vvk.ee 
Eesti Keskerakond 27% 35% 31% 32% 32%
Eesti Reformierakond 14% 13% 13% 13% 17%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12% 15% 16% 11% 8%
Isamaa ja Res Publica Liit 9% 8% 9% 13% 14%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1% 2% 1% 2% 2%
Kohalik valimisliit või üksikkandidaat või muu 35% 27% 29% 29% 27%

 

Kandidaatide eelistus Tallinnas

 

Aprilli-juuli 2013 keskmine  August  September  Oktoober 2013 (enne valimisi) KOV – 2009 tulemused
(ümardatud)
Allikas: vvk.ee 
Eesti Keskerakond 44% 50% 51% 50% 54%
Eesti Reformierakond 14% 16% 13% 8% 17%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13% 15% 14% 15% 10%
Isamaa ja Res Publica Liit 10% 9% 11% 20% 15%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 1% 2% 1% 2% 1%
Kohalik valimisliit või üksikkandidaat või muu 16% 5% 9% 7% 2%

 

Valimisaktiivsusest

Eesti kodanikud on valmis aktiivselt osalema lähenevatel kohalikel valimistel. Kindlasti valima minna kavatsejate hulk oli oktoobri I pooles 60%. See prognoosib vähemalt hetkel kohalikel valimistel peaaegu sama aktiivsust, kui see oli 2009. a. Tallinlased on potentsiaalselt oluliselt aktiivsemad ja 68% valimisealistest pealinlastest arvab end valimistel kindlasti osalevat.

Kindlasti valima minejate hulka mõõdetakse 10-pallisel skaalal ja kindlasti valima minejate hulka on arvestatud need, kes andsid vastuse 10.

Metoodika

Uuring on läbi viidud Capibuss-küsitluste raames, kus ühes kuus intervjueeritakse 1100 vastajat vanuses 15+ nende kodudes. Kohalike valimistega seotud küsimusele vastab ühes kuus ligikaudu 1050 valimisealist elanikku. Oktoobri küsitlusperiood oli 25.09.–15.10.2013.

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538