Eesti kõige mainekam suurettevõte on Hansapank

22.05.2008

Juba üheksandat korda viis TNS Emor läbi iga-aastase Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu. Sel aastal juhib ettevõtete maine pingerida AS Hansapank, mille mainekuvand on olnud läbi aastate stabiilselt tugev. Liidrile järgnevad eelmise aasta kõige mainekam suurettevõte AS Kalev ja AS SEB Pank. Suurtest riigiettevõtetest peetakse kõige mainekamaks aktsiaseltse Tallinna Sadam ja Eesti Energia.

Uuringu projektijuhi Mari-Ann Bankieri hinnangul on Kalevi mainekuvandi nõrgenemine peamiselt seotud uudistega, mis puudutavad Kalev Grupi toiduainetööstusettevõtteid. Kuna Kalev on inimestele seni seostunud eelkõige maiustuste ja kondiitritoodetega, on tütarettevõtete müügiga seotud segadused tõenäoliselt mõnevõrra Kalevi mainekuvandit nõrgendanud.

TNS Emor kaardistab ettevõtete mainekuvandit kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevuskuvandi – alusel. Hansapank saavutas kõrgeima tulemuse mõlema mainekomponendi osas. Tugevate ettevõtetena tajutakse veel ka aktsiaseltse Eesti Eneriga, Saku Õlletehas, EMT, Kalev, Rakvere Lihakombinaat, A. Le Coq ja Eesti Statoil. Suhtumishinnangute pingereas järgnevad liidrile aktsiaseltsid Kalev, Rakvere Lihakombinaat, Tere, SEB Pank, A. Le Coq, Saku Õlletehas, EMT, Eesti Statoil ja Valio Eesti.

Pingerea koostamise aluseks on kaks parameetrit: Eesti elanike üldine suhtumine ettevõttesse (mõõdetuna 10 punkti skaalal, kus 1 – “väga negatiivne” ja 10 – “väga positiivne”) ja Eesti elanike hinnang ettevõtte tugevusele (mõõdetuna 10 punkti skaalal, kus 1 – “väga nõrk” ja 10 – “väga tugev”). Uuringus osales 2008. aasta aprillis 1005 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat.

Uuringusse lülitati 2007. a uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese saja ettevõtte hulgast, kokku 66 suurettevõtet.