Eesti meediareklaamituru 9 kuu käive oli 67,70 miljonit eurot

04.11.2015

TNS Emori reklaamipanuste monitooringu AdEx andmetel oli meediareklaamituru käive käesoleva aasta kolmandal kvartalil 19,58 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama aja 18,39 miljoni euroga võrreldes andis tulemuseks 6,5% tõusu. Aasta esimesed üheksa kuud tervikuna näitasid aga mõnevõrra suuremat, 8,4% kasvu.

Meediatüüpidest kasvas kolmandas kvartalis kõige enam internet (+23,4%), tõustes sellega esmakordselt Eesti meediaturu suuruselt teiseks meediatüübiks (turu osakaaluga 21,9%), edestades seega napilt paberajalehtede reklaamikäivet (osakaal 21,7%), kuid jäädes siiski veel oluliselt alla turu suurimale reklaamimeediale, telele (osakaal 25,1%). Oluline on silmas pidada, et interneti reklaamikäibed ei sisalda Eestist välja, nt Google’isse ja Facebook’i liikuvat reklaamiraha.

2015. aastast on internetikäibest võimalik eraldiseisvana välja võtta ka erinevates internetikeskkondades näidatavat videoreklaami (striiming), sest sisuliselt telereklaamiga võrreldava videoreklaamina on oluline seda eristada tavapärasest bänner-reklaamist jms internetireklaami formaatidest. Kolmandas kvartalis oli videoreklaami mahuks 0,29 miljonit eurot, 9 kuu peale kokku aga 0,85 miljonit eurot.

Turu kasvust suuremat kasvu näitas ka välimeedia, mille maht suurenes 11,9% võrra. Kõige suurema languse tegi läbi otsepost (-6,1%), väikeses languses olid ka ajakirjad (-0,4%). Üheksa kuu kokkuvõttes on kõik meediatüübid siiski tõusutrendis.

Eesti meediareklaamituru käibed meediatüübiti 2015. aasta III kvartalis

 Käive 
(miljonites eurodes)
Muutuste protsent 
(vs. 2014 III kvartal)
Osakaal (% turust)
Ajalehed 3,87 2,1% 19,8%
Ajakirjad 1,08 -0,4% 5,5%
Televisioon 4,47 3,9% 22,8%
Raadio 2,25 4,5% 11,5%
Välimeedia 2,22 11,9% 11,4%
Internet 3,90 23,4% 19,9%
Otsepost 1,79 -6,1% 9,1%

 

Eesti meediareklaamituru käibed meediatüübiti 2015. aasta esimesel 9 kuul

 Käive 
(miljonites eurodes)
 Muutuste protsent 
(vs. 2014. a 9 kuud)
Osakaal (% turust)
Ajalehed 13,24 2,6% 19,6%
Ajakirjad 4,13 7,0% 6,1%
Televisioon 17,86 6,7% 26,4%
Raadio 6,76 6,7% 10,0%
Välimeedia 7,07 15,2% 10,4%
Internet 12,37 17,1% 18,3%
Otsepost 6,27 6,1% 9,3%

 

Antud ülevaade põhineb igapäevasel TNS Emori AdExi reklaamimonitooringul, mille trükimeediat ja televisiooni puudutavad andmed fikseeritakse ja kodeeritakse erialaspetsialistide poolt. Kokku kaardistatakse 47 ajalehte, 63 ajakirja ja 24 telekanalit. Muid meediaid kirjeldavad andmed pärinevad meediaomanikelt saadud ilmunud reklaami täpsusega nn deklaratsioonide põhjal. Kogu andmestik kogutakse hinnakirjale tuginevalt, antud tulemuste analüüsi puhul on meediatüüpide lõikes arvutatud eeldatavad tegelikud hinnad, et anda täpsem hinnang turu suurusele ja trendidele.

TNS Emor on igapäevaselt kaardistanud Eesti meediareklaamiturgu aastast 1994.

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht

+372 501 8884