Eesti rõivaturgu iseloomustab killustatus paljude rõivakettide vahel

07.08.2013

TNS Emori selle aasta juunis-juulis läbi viidud rõivaste ostukohtade tuntust ja külastamist kaardistava uuringu tulemuste põhjal iseloomustab Eesti rõivaturgu killustatus paljude rõivakettide vahel, madal kliendilojaalsus ning rõivastele spetsialiseerunud kaupluste tihe konkureerimine spordikaupluste ning oluliselt soodsamat alternatiivi pakkuvate hüpermarketite, kasutatud riiete kaupluste ning turuga.

Tuntuim ja suurima külastajaskonnaga rõivaste ostukoht on Seppälä, mida teab spontaanselt nimetada ning millest on viimase 6 kuu jooksul oste teinud iga neljas rõivaostja. Tuntuselt järgnevad liidrile Kaubamaja, Sportland ja Stockmann. Rõivakettidest kõige efektiivsemalt on tuntust enda kasuks suutnud pöörata Seppälä, Lindex, New Yorker, Takko ja Reserved, olles suurima suhtelise klientide osakaaluga rõivakettideks (rõivaketi tuntust ja ostjaskonna suhet arvestades).

Olulised erinevused ostukohtade vahel joonistuvad välja vanusegruppide lõikes, mil 25-34-aastaste seas on Seppälä kõrval (sama lai ostjaskond) populaarseimaks ostukohaks internet.

Üle 50-aastaste seas on aga populaarseimad hüpermarketid ja turud.

Uuringus kaardistati ka peatselt Eesti turule siseneva ning eestlaste seas populaarse H&M-i tuntus ja külastamine. H&M-i praegune klientuur kattub enim Seppälä ja Lindexi klientuuriga, mistõttu võib H&M-i turuletulek Eestis ohustada enim nimetatud rõivakettide positsioone.

Uuringus osales käesoleva aasta juunis-juulis 1109 Eestimaa elanikku vanuses 15 ja vanemad.

 

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582