Kõige mainekam suurettevõte Eestis on Coop

08.12.2020

Kantar Emori suurettevõtete maine uuringu edetabeli esikohale jõudis sel aastal Coop, millele järgnevad A. Le Coq, Farmi, Circle K Eesti, ABB.

Mainekuse edetabelit tõusis juhtima Coop, kes on viimastel aastatel liikunud edetabelis üha ülespoole. Kui 2017.–2018. aastal oli koht esikümne piirimail, siis möödunud aastal tõusis Coop jagama 3.–4. positsiooni ning kerkis sel aastal esikohale. Seejuures on kindlas tõusutrendis liikunud mõlemad mainekuse komponendid ‒ üldine suhtumine ning ettevõtte tugevuse tajumine.

Kantar Emori uuringuekspert Katrin Männaste: „Coopi positsiooni tugevnemist Eesti tarbijate silmis toetavad ka teised Kantar Emori uuringud. Eesti tarbijate jaoks on Coopi näol tegemist hea igapäevakaupade ostukohaga, mille kasvu toetab lai müügivõrgustik, kiire ja mugav ostuvõimalus ja hea teenindus.“ Männaste sõnul tagab Coopi tugeva positsiooni hea maine väljaspool Tallinna elavate tarbijate hulgas ning lisaks toetab Coopi tugevnemist tegevus pangandusvaldkonnas.

Läinudaastane maineliider A. Le Coq on tugevat positsiooni hoidnud, sel aastal on ettevõte Coopi järel mainekuselt teine.

Mitmed teisedki esikümnesse jõudnud ettevõtetest ‒ Circle K, ABB, Orkla Eesti, Telia ‒ kuulusid kümne mainekaima ettevõtte hulka ka möödunud aastal. Uuteks esikümnesse tõusjateks on sel aastal osutunud eeskätt toiduainetööstuse ettevõtted. Farmi kerkis koos Circle K-ga 3.–4. positsiooni jagama, vastavalt 7. ja 8. kohale jõudsid Eesti Pagar ja Valio. Neist Valio mahtus esikümnesse ka viie aasta eest, teised on edetabelis nii kõrgel positsioonil esmakordselt.

„Kui mõnes, nt transpordi valdkonnas on ettevõtete tugevushinnangud jäänud muutunud majanduskeskkonna tingimustes aastatagusest madalamaks, siis toiduainetööstuse ettevõtteid tajuvad tarbijad, vastupidi, tugevamana kui varem,“ selgitas Katrin Männaste. Aastagustest mainekamatest ettevõtetest ongi suurima languse läbi teinud transpordisektori ettevõtted, mullustest esikümne ettevõtetest taandus Tallinna Sadam kümne mainekaima hulgast üsna kaugele, ka Tallink kaotas positsioonis langenud tugevushinnangu tõttu.

Lisaks on sel aastal esikümnest taandunud seal aastaid püsinud RMK, selle tingis varasemast nõrgemaks jäänud suhtumishinnang.

Esikümnesse jõudis aga aastataguse madalseisu seljatanud Eesti Loto.

Kantar Emori iga-aastases Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringus reastati suurettevõtted kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi – alusel.

Eesti mainekamad suurettevõtted novembris 2020 (reastatuna kahe näitaja aritmeetilise keskmise alusel)
Suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu metoodikast

Kantar Emori korraldatud Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuring toimus sel aastal 21. korda. Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu eesmärk on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega. Eesti elanikkonna hinnanguid ettevõtetele mõõdetakse kahe parameetri – üldise suhtumise (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga negatiivne” ja 10 – “väga positiivne”) ja tugevusindeksi (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga nõrk” ja 10 – “väga tugev”) alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid. Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks firmat peetakse.

Uuringus osales 2020. aasta novembris 1421 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati eelmise aasta (2019. a) uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese 260 ettevõtte hulgast, kokku 88 suurettevõtet.

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539