Erakonnajuhtidest usaldavad Eesti elanikud enim Kaja Kallast ning vähim Mart Helmet

10.07.2019

Eesti elanikud usaldavad erakonnajuhtidest enim Reformierakonna juhti Kaja Kallast ning madalaim on usaldus EKRE juhi Mart Helme suhtes, selgub teabe- ja konsultatsioonifirma Kantar Emori juunikuisest poliitikute usaldusväärsuse uuringust.

Erakondade juhtide osas tunnevad inimesed enim usaldust Reformierakonna juhi Kaja Kallase suhtes. Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas on samuti usaldusväärsuse järjestuse esimeses pooles, kuid umbusaldajaid on enam. „Selgelt eristuvad koalitsiooni toetajate ning mittetoetajate arvamused: Keskerakonna pooldajad ei usalda sugugi Kaja Kallast ning Reformierakonna eelistajad tunnevad sügavat umbusku peaminister Jüri Ratase ning EKRE esimehe Mart Helme vastu,“ selgitas Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko.

Seejuures on Mart Helme ka üldises pingereas kaardistatud poliitikutest kõige väiksema usaldajate osakaaluga. Vastajate hinnangud Mart Helme usaldusväärsusele on uuringuekspert Kaisa Esko selgitusel äärmiselt polariseeritud. „EKRE oma valijatest usaldab Helmet 87 protsenti, kuid näiteks teiste koalitsiooniparteide Isamaa ja Keskerakonna valijatest usaldab Helmet vaid 22 protsenti vastanuist,“ kõneles Esko. „Oma valijaid Helme kõnetab, kuid kõigi teiste sihtrühmade umbusk on kõrge,“ lisas ta.

Üldises vaates on Eesti elanike jaoks kaardistatud poliitilistest isikutest kõige usaldusväärsemad Marina Kaljurand ning president Kersti Kaljulaid. Kantar Emori uuringueksperdi Kaisa Esko sõnul peegeldavad need tulemused senise trendi jätku. „Marina Kaljurand on olnud nii usaldus- kui ka populaarsusreitingutes juba pikka aega Eesti elanike seas kõrgelt hinnatud,“ nentis ta. Seejuures on Kaljuranna usaldus eriti kõrge eesti rahvusest naiste ja väikeasulate elanike seas. Kaljurannale järgneb kõrge usalduse poolest Eesti elanike hinnangutes president Kersti Kaljulaid, keda usaldavad keskmisest enam noored ja kõrgharitud inimesed.

Poliitikud, kelle kohta inimesed ei osanud tugevat arvamust avaldada, on Kristina Kallas, Indrek Saar ja Helir-Valdor Seeder: üle 40 protsendi vastanutest jäi nende suhtes n-ö erapooletuks.

Andmed põhinevad 6.–13. juunil 2019 Kantar Emori läbi viidud üle-eestilise esindusliku valimiga veebiuuringul, milles oli vastajaid kokku 1229. Uuringus paluti vastajatel hinnata, keda nad (nimetatud) poliitikutest usaldavad, keda ei usalda ning kelle kohta ei oska arvamust avaldada. Poliitiliste isikute nimekirja kuulusid suuremate erakondade juhid, Euroopa valimistel kandideerinud kaks väga populaarset kandidaati ning Eesti president.

Vaata uuringu interaktiivset graafikut meie interaktiivse info lehelt.

Kaisa Esko

Kaisa Esko

Uuringuekspert

+372 626 8542