Õppides kõige kaasavamatelt brändidelt

01.08.2023

Erinevatel ettevõtetel on välja töötatud n-ö DEI-strateegia, mis hõlmab mitmekesisust (diversity), võrdsust (equity) ja kaasatust (inclusion). Brändidel on nii sotsiaalne kui ka äriline vastutus olla kaasavam, ent selles kriitilises valdkonnas õigesti tegutsemiseks on vaja rohkemat kui vaid head kavatsused.

Polariseerituse ajastul võivad osa brändide püüdlused viia laupkokkupõrkesse inimestega, kes ei toeta sellist mitmekesisuse esiletoomist. Kantari üleilmne uuring aga näitab, et valdav enamik ehk kolmveerand elanikest nõustub, et brändid peaksid olema sotsiaalselt vastutustundlikud.

Viies DEI-strateegiat ellu õigesti, on brändidel võimalik jõuda uute sihtgruppide ja turgudeni. Kui brändid tahavad traditsiooniliselt alaesindatud sihtrühmi veenda, et nad peavad oluliseks ka nendeni jõudmist, tuleb üles näidata pühendumust. Enamiku alaesindatud kogukondade jaoks on vajadus õigluse, mitmekesisuse ja kaasatuse järele seotud otseselt nende identiteedi ning eluga. Ameerika Ühendriikide näitel tuuakse välja, et teistest enam kogevad diskrimineerimist mustanahalised, LGBTQ+ inimesed ning erivajadustega elanikkond.

Kantari Brand Inclusion Indexi keskmes on brändi DEI-strateegia, mis näitab, kui julge on bränd sotsiaalsete teemade puhul. See julgus tugevdab brändi ettevõtmisi mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdsuse valdkonnas. Võrdsus näitab, kas ja millised süsteemid on ettevõttel paigas inimeste kaasamiseks nii ettevõtte siseselt kui ka turul. Mitmekesisus näitab brändi kavatsust esindada positiivselt erineva taustaga inimesi ning kohelda kõiki hästi ja võrdselt. Kaasatus on pingutus, mille bränd teeb, et kõik grupid tunneksid end aktsepteerituna ja väärtustatuna. Lõpuks aitab see ka luua kuuluvustunnet – et see on „minu bränd“.

Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias läbi viidud Brand Inclusion Index uuringuga leiti, et diskrimineerimine on endiselt laialt levinud ja mõjutab inimesi brändidega kokkupuutel. Sellised kogemused mõjutavad otseselt ka ostuotsuseid ja võivad brändidele kulukaks osutuda.

Allikas: Kantar.