Eriolukord kasvatas sagedaste e-ostjate arvu 80% võrra

02.07.2020

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukord tõi kaasa hüppelise kasvu nii e-ostjaskonna laiuses kui ka ostusageduses. Uusi e-ostjaid said enim juurde toidukaubad, elektroonika, ravimid ja aiakaubad.

Kantar Emori igakevadise e-kaubanduse trendiuuringu andmetel lisandus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (aprill–mai) hulgaliselt uusi e-ostjaid, kel puudus varasem kokkupuude veebist kaupade või teenuste ostmisega, ning kasvas ka sagedaste e-ostjate arv.

Kantar Emori ostukäitumise ekspert Kersten Jõgi märkis, et kui möödunud aastal samal ajal oli internetist aasta jooksul midagi ostnud 73 protsenti, siis nüüd juba 92 protsenti elanikest. Oluliselt lisandus ka sagedasi veebiostjaid ehk neid, kes teevad e-oste vähemalt kaks-kolm korda kuus, neid on nüüd aasta varasema 23 protsendi asemel 41 protsenti. „Senist e-kaubanduse kasvutrendi arvestades poleks me tavaolukorras vaikselt edasi purjetades nii kõrgele tasemele lähima kolme aasta jooksul küll kindlasti jõudnud,“ kommenteeris Jõgi. „Selline piirangutest tingitud korralik raputus, mil tavakaubandusest ostmine oli piiratud ja ka tervisele ohtlik, sundis meid harjumuspärastest raamidest välja ning lõhkus seniseid ostubarjääre nii esmakordset ostu tehes kui ka uusi kaubagruppe ostes. Selge on see, et olukorra normaliseerudes liikus suur osa ostudest tagasi tavakaubandusse, kuid väidetavalt ostab 16 protsenti veebiostjatest ka nüüd rohkem e-poodidest,“ lisas Jõgi.

Kaubagruppidest näitab aasta lõikes suurimat kasvu ravimite e-ostjaskond, mis on mullusest suisa 2,7 korda suurem. Kasvutempolt järgnevad toidu- ja aiakaubad, mõlema ostjaskond on laienenud ligi kaks korda. „Kui seni eristusid need kolm kategooriat teistest oluliselt madalama e-ostjaskonnaga, siis sel aastal on nad teistele järele jõudnud ja näiteks lasteriiete kaubagrupist juba möödunud,“ kommenteeris Jõgi.

„Väga tublisti on kasvanud ka elektroonika veebiostjaskond (+83 protsenti), millele andis tugeva tõuke eriolukorrast tingituna kodudesse kolinud kool ja töötegemine, milleks vajati erinevaid tehnikaseadmeid,“ lisas ta. Jõgi sõnul peegeldab elektroonikakaupade konkreetsete ostukohtade eelistus hästi üldist tendentsi, mil eriolukorras oli välisriikidest kaupade tellimine häiritud ning globaalsed gigandid kaotasid kliente kohalikele e-poodidele. Elektroonikakaupade puhul on kõige eelistatumad e-poed 1a ja Euronics, suurim kukkuja on senine lemmik AliExpress.

E-kaubanduse trendiuuringus olid vaatluse all inimeste e-ostlemise kogemused ja praktikad, milliseid kaupu ostetakse, kodu- ja välismaiste e-poodide osakaalud, erinevate tehniliste seadmete kasutamine ostlemisel ning eelistatud e-poed. 2020. aasta uuringu küsitlusperiood (aprill-mai) langes Covid-19 eriolukorra lõpuperioodile ning vahepeal suletud kaubanduskeskused mõjutasid e-ostmist oluliselt.

E-kaubanduse trendiuuringus kõnetasime üle 1000 Eesti elaniku vanuses 15–74 aastat, valim oli esinduslik vastavaealise elanikkonna suhtes. Uuring toimus 2020. aasta kevadel perioodil aprill-mai. Analüüsil kasutasime ka Kantar Emori Kompassi andmebaasi.

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582