Iga kaheksas palgatööline kaalub välismaale tööleminekut

20.06.2013

TNS Emori poolt iga-aastaselt läbi viidav palgatöötajate ootuste uuring peegeldas kasvavat valmisolekut töökoha vahetamiseks. Iga kolmas töötav inimene kaalub aasta jooksul töökoha vahetamist ning see osakaal on koos tööpuuduse taandumisega aasta-aastalt kasvanud.

Seejuures on iga kaheksas töötaja e. kokku ca 65 000 palgatöötajat valmis kaaluma ka välismaale tööle minemist. TNS Emori juhtekspert Mari-Liis Eensalu sõnul on välismaale tööle minemiseks ootuspäraselt enam valmis nooremad inimesed ja mitte-eestlased, kes tunnevad end Eestiga vähem seotuna. Paremast töökohast välismaal unistavad enam keskmise sissetulekuga teenindajad-töölised, mitte niivõrd juhid ja spetsialistid. See kinnitab Eensalu sõnul, et tegemist on ennekõike inimestega, kes otsivad paremat palka ja võimalust ots-otsaga kokku tulla. Ka kõige madalamapalgalised töötegijad tahaksid vahetada oma töökohta, aga nemad enda jaoks välismaal alternatiive ei näe.

Peamiselt otsitakse paremat palka pakkuvat tööd siiski Eestis. Eesti mainekamateks tööandjateks, kus töötamine tundub ahvatlev kõige laiemale ringile töötajatest, olid sel aastal Tallink, Tallinna Sadam ja Eesti Energia. Laiemalt on oma positsioone tööandjate pingereas parandanud tootmis- ja infrastruktuuri valdkonna ettevõtted.

Töötajate ootuse ja tööandjate maine uuringu viis TNS Emor läbi aprillis 2013 ning uuringu raames intervjueeriti esinduslikku valimit 500-st palgatöötajana leiba teenivast eestimaalasest. Uuringut viiakse läbi alates 2006.aastast ja sama-aegselt viiakse tööandjate maine uuringut läbi ka üliõpilaste seas.

 

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534