TNS Emori uuringu põhjal on Eesti kõige mainekam suurettevõte Swedbank

30.05.2013

Suurettevõtete maineindeksi pingerida juhib AS Swedbank, kellele järgnevad esikolmikus AS Rakvere Lihakombinaat ja AS EMT. Esiüheksas on lisaks AS Saku Õlletehas, AS Tallegg, AS Tallinna Sadam, AS Statoil Fuel & Retail Eesti, AS SEB Pank ja AS A. Le Coq.Tulemused pärinevad TNS Emori iga-aastasest Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringust. Suurettevõtted reastati kahe näitaja – üldise hoiaku ning tugevusindeksi ühendindeksi alusel.

Eesti mainekamad suurettevõtted mais 2013 (reastatuna kahe näitaja aritmeetilise keskmise alusel)

 

TOP 9 ettevõtet Koht maineindeksi edetabelis
2013 2012
Swedbank AS 1 1
Rakvere Lihakombinaat AS 2 4
EMT AS 3 2-3
Saku Õlletehas AS 4 17
Tallegg AS 5 5
Tallinna Sadam AS 6 2-3
Statoil Fuel & Retail Eesti AS 7 14
SEB Pank AS 8 6
A. Le Coq AS 9 8

Allikas: TNS Emor. Suurettevõtete tuntuse ja maine uuring 2013

 

Vaadates valdkondade keskmisi tulemusi, on näha, et keskmine maineindeks on 2013. aastal kõrgeim taas toiduainetööstusel, järgnevad kaubandus-, finants- ja sidesektor ning madalam indeks on energeetika-, tööstus-, transpordi- ja ehitussektoris.

Toiduainetööstuse ja kaubandussektori valdkonna keskmised on aastases võrdluses tõusnud. Finants- ja sidesektor ning energeetika-, tööstus-, transpordi- ja ehitussektoris on valdkonna keskmised jäänud aastases võrdluses stabiilseks.

AS Swedbank on olnud maineliidrite tipus juba kuuendat aastat (2008. a Hansapanga nime all) ning EMT ja Rakvere LK on esiviisikus olnud juba üle seitsme aasta. TOP 9-s on sees eelmise perioodiga võrreldes AS Saku Õlletehas ja AS Statoil Fuel & Retail Eesti.

Suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu metoodikast

Eesti suurettevõtete tuntuse ja maine uuringu eesmärgiks on reastada erinevate valdkondade suurettevõtted üldise mainekuse alusel, tegemist ei ole brändide edetabeli koostamisega. Eesti elanikkonna hinnanguid ettevõtetele mõõdetakse kahe parameetri – üldise suhtumise (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga negatiivne” ja 10 – “väga positiivne”) ja tugevusindeksi (mõõdetuna 10-punktisel skaalal, kus 1 – “väga nõrk” ja 10 – “väga tugev”) alusel. Ettevõtte mainekuvandis on need tegurid koos üldise usaldusväärsusega kõige olulisemad dimensioonid. Ettevõtte tugevusindeks on üheks aluseks üldisele usaldusväärsusele, loob eeldused kliendibaasi laiendamiseks ja motiveerib kliente hoidma pikemaajalist koostöösuhet ettevõtetega. Suhtumine aga annab hinnangu sellest, kui meeldivaks firmat peetakse.

Uuringus osales 2013. aasta aprillis–mais 988 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat. Uuringusse lülitati eelmise aasta (2012. a) uuringu põhjal tuntumad ettevõtted Äripäeva Käibe TOP 500 esimese saja ettevõtte hulgast, kokku 83 suurettevõtet.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538