Jaanika Hämmal: uussisserändaja on oma eluga rohkem rahul kui püsielanik

09.03.2024

Laupäevases ajalehes Postimees ilmus suur ülevaade värskest Eesti ühiskonna lõimumismonitooringust. Üks monitooringu autoreid, meie juhtekspert Jaanika Hämmal kirjutas lähemalt uussisserändajate kohanemisest.

Mõned mõtted:

  • “Suur osa Eestisse viimase kümne aasta jooksul elama asunud välismaalastest – ligikaudu kolm neljast – on enda sõnul Eestis hästi kohanenud.”
  • “Tööturul tunnevad sisserändajad end üsna kindlalt. Ülekaalukas osa (79%) neist hindab oma elukvaliteeti Eestis paremaks kui päritoluriigis ning see ei hõlma ainult majanduslikke aspekte, vaid nad (eriti kolmandate riikidest tulnud inimesed) väärtustavad kõrgelt siinset turvalist ja stabiilset elukeskkonda ning puhast loodust. Euroopa kodanikud toovad esile ka kiiret ja lihtsat asjaajamist.”
  • “Kõigil sisserändajatest ei lähe ühtemoodi hästi, enamasti on elu keerulisem sundrändes olijatel, kelle hulka kuuluvad ka Ukraina sõjapõgenikud. Nende olukord tööturul on hapram (töökoha leidmine on olnud üks suuremaid väljakutseid) ja rahulolu palgaga madalam, samuti on eluaseme leidmine keeruline.”

Loe lähemalt Postimehest. Laupäevasest Postimehest saad veel lugeda Tartu Ülikooli emeriitprofessori Marju Lauristini ning Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professori Triin Vihalemma ülevaateartiklit ning Kantar Emori juhteksperdi Aivar Voogi artiklit poliitiliste eelistuste teemal.

Loe ka:

Värske lõimumismonitooring näitab positiivset arengut lõimumises
Kristiina Saks: mida räägib lõimumise kohta Eesti inimeste meediakasutus?
Kas lõimumine on muutunud rutiinseks teemaks?
Kaisa Esko: hoiakud Ukraina sõja ja Eesti riigi osas sõltuvad lõimitusest, mitte rahvusest
Mati Heidmets: lõimumise tähendus on muutunud
– Kuidas Antsul, Anastassial ja Anthonyl oleks võrdselt hea Eestis elada?