Mati Heidmets: lõimumise tähendus on muutunud

08.03.2024

“Lõimumise tähendus on muutunud. See ei ole enam see, et eestlased peavad venelasi eestistama. Lõimumine on ühiskonna lõimumine: nii eestlaste hulgas, ukrainlaste hulgas, venelaste hulgas. Selle ühisosa otsimine ja töölerakendamine, mis meid seob,” rääkis Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mati Heidmets lõimumismonitooringu esitlusele järgnenud paneelarutelul.

„Suures pildis on lõimumisega Eestis hästi. Lõimumisprotsess ise on pikaajaline ja aeglane. Identiteet, maailma nägemine jne ei ole asjad, mis muutuvad nipsust, mõõtühikuks on siin põlvkond. Kui vaadata suures plaanis 30 aastat, siis karavan on liikunud õiges suunas,“ lisas Heidmets.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg rääkis, et oleme lõimumises jõudnud uude ajajärku. “Ühiskonnana tajumine, et me koos saame neid kriise ületada – see on üks olulisemaid tundeid, mis ühiskonnas saab olla.” Märgiliseks pidas ta seda, et eesti keele oskajate hulk on tõusnud. Väljakutseks nimetas ta aga seda, et meediakasutus on väga killustunud. “Kuidas saame luua ühist lugu, ühist narratiivi – see on väljakutse.”

“Nii eestikeelses kui ka muude rahvuste seas on struktuur nii sarnane, lõhestunud on mõlemad. See on normaalne olukord. Ei ole otsest seost lõimumise ja kodakondsuse ning lõimumise ja keeleoskuse vahel,” lausus uuringu vastutav toimetaja, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin. Ta peatus eraldi ka uussisserändajate seas tehtud uuringul, öeldes, et teistest riikidest Eestisse tulnute kaudu tuleb meie ühiskonda positiivsust. “Meie tavaline nukker arusaam sellest, kuidas meil on kliima paha ja üks eestlane sööb teist… ja siis tulevad meile väljast inimesed, kes ütlevad, et “oi kui tore maa see on, kui tore siin on olla!”. Lõimumisega kaasneb optimistiliku enesehinnangu tõusu võimalus.”

Arutelu modereeris lõimumisvaldkonna ekspert Marianna Makarova.

Vaata salvestust siit

 

Fotod: Merje Klopets. Uuringu tellis Kultuuriministeerium.

Loe ka:

Värske lõimumismonitooring näitab positiivset arengut lõimumises
Kuidas Antsul, Anastassial ja Anthonyl oleks võrdselt hea Eestis elada?

Merje Klopets

Merje Klopets

Juhtekspert (sh meediapäringud)

+372 521 2892