Brändilojaalsus – mis meelitab tarbijaid ikka ja jälle sama brändi juurde tagasi?

30.09.2019

Ajal, mil tarbijatel on ohtralt valikuvõimalusi ning aeg-ajalt turgu raputavad muutused loovad pidevalt juurde veel uusi valikuid, on ülioluline mõista neid faktoreid, mis aitavad või takistavad tarbijail sinu brändi kasuks otsustada.

Kantari hiljutine uuring Consumer Buying Loyalty Study analüüsis üle maailma tarbijate ostukäitumist ning põhjusi, miks tarbijad jäävad lojaalseks teatud kaubamärkidele, ja samuti motivaatoreid brände vahetada.

Järgnevalt toome välja mõned huvitavamad leiud sellest analüüsist:

  • Suuremat brändilojaalsust on näha teenusepakkujate puhul

Lojaalsuse tase varieerub kategooriati märkimisväärselt. Teistest üsna suure vahega eristus neli peamist kategooriat, kus tarbijad jäävad brändile truuks, ning kõik need liigituvad teenuste valdkonda: mobiili- ja internetiteenused, televisiooni ja video voogedastuse teenused, krediitkaardid ja kindlustus.

  • Hind ja kvaliteet on kõige olulisemad

Kui vaadata põhjuseid, miks tarbijad jäävad erinevate toodete ja teenuste puhul ikka ja jälle sama brändi juurde, siis eristub selgelt kaks põhjust: hind ja tuntud kvaliteet. Koguni üheksa tarbijat kümnest peab neid faktoreid brändilojaalsuse puhul enim määravaks.

  • Hinnatundlikkus on lojaalsuse puhul võtmefaktoriks

Koguni 87 protsenti vastanutest märkis, et otsib parimaid hindu ja pakkumisi. See faktor tuli välja kõikide toote- ja teenusekategooriate puhul.

  • Uued tooted/teenused mõjutavad enim toitude/jookide kategooriat ja jaekaubanduse brände

Kui suur on tarbijate valmisolek proovida uusi brände, mis on värskelt turule tulnud? Kaheksa vastajat kümnest väitis, et nad on valmis katsetama uusi kaubamärke, kui jutt käib toidu- ja joogibrändidest. Jaekaubanduse kaubamärkide puhul oli märgata pea sama kõrget valmisolekut, samas kui finantsteenuste puhul oli uue brändi katsetamine madalaim.

  • Halb kogemus paneb brändi vahetama

Me elame kogemuspõhises maailmas ning halb brändikogemus päädib kiire väljavahetusega. Üle 80 protsendi vastanutest nõustus või nõustus mingil määral, et halb kogemus paneb neid seni kasutatud brändi, toodet või teenust kohe uue vastu vahetama.

Kantar küsitles rohkem 3600 tarbijat üle maailma 12 riigist ning kaardistas tarbijate arvamused 11 toodete ja teenuste kategooria kohta.

Allikas: Kantar