Eesti elanike erakondlikud eelistused kohalike valimiste eel veebruaris 2017

21.02.2017

Veebruaris viisime läbi selle aasta esimese uuringu, mis käsitleb elanike eelistusi enne kohalikke valimisi.

Allpool olevates tabelites on võrreldud Eesti ja Tallinna elanike praegusi eelistusi eelmiste kohalike valimiste ja tollase valimiseelse uuringu tulemustega.

Võrreldes eelmiste valimistega on suuremad erinevused seotud IRL-ga. Selle erakonna praegune eelistus on kordades väiksem kui 2013. aastal. Samas, kui meenutada 2013. a esimesi uuringuid, ka siis oli IRL-i eelistus oluliselt väiksem kui see lõpuks KOV-l kujunes. Seega tõhusa kampaania ja atraktiivsete kandidaatidega on võimalik oma positsiooni oluliselt parandada, nii nagu IRL ka seda 2013. aasta augustis ja septembris enne valimisi tegi.

Oluliselt paremalt positsioonilt kui 2013. aastal alustavad Reformierakond ja EKRE. Reformierakond on tugevaimal positsioonil Tallinnas ja noorte hulgas, EKRE aga keskealiste meeste ja maaelanike hulgas.

Selgeks liidriks on KOV reitingute edetabelis Keskerakond, nii nagu 2013. aastal. Kuid selle erakonna puhul on peamiseks küsimuseks see, kas nad suudavad enne valimisi jääda ühtseks. Kui mitte, siis võib olukord oluliselt muutuda.

 

Kogu Eesti, 16-74-aastased alalised elanikud, kes omavad erakondlikku/valimisliidu eelistust Emori uuring
mais 2013
KOV 2013 valimiste
tulemused (vvk.ee)
Emori uuring
veebruaris 2017
Kui homme toimuksid kohalikud valimised ja sinna kandideeriksid järgnevad erakonnad või valimisliidud, siis kelle poolt Te hääletaksite? Eesti Keskerakond 29% 32% 27%
Eesti Reformierakond 15% 14% 16%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12% 13% 12%
Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond 2% 1% 9%
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 9% 17% 6%
Muu erakond 1% 0% 2%
Kohalik valimisliit või üksikkandidaat 32% 23% 25%
Eesti Vabaerakond* 4%

 

Tallinn, 16-74-aastased alalised elanikud, kes omavad erakondlikku/valimisliidu eelistust Emori uuring
mais 2013
KOV 2013 valimiste tulemused (vvk.ee) Emori uuring veebruaris 2017
Kui homme toimuksid kohalikud valimised ja sinna kandideeriksid järgnevad erakonnad või valimisliidud, siis kelle poolt Te hääletaksite? Eesti Keskerakond 47% 53% 46%
Eesti Reformierakond 13% 11% 18%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 12% 10% 10%
Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond 2% 3% 7%
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 10% 19% 3%
Muu erakond 1% 0% 2%
Kohalik valimisliit või üksikkandidaat 15% 5% 11%
Eesti Vabaerakond* 3%

 

Uuringusse sai lisatud eraldi ka Vabaerakond, kuna uuringu alustamise hetkel ei olnud veel lõplikult selge, kas nad kandideerivad oma erakonna nime all või mitte.

Tabeljaotustes on kandidaatide protsendid näidatud nendest, kellel on oma eelistus, seega “ei oska öelda” vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks KOV valimiste tulemustega. Seega antud andmete esitamine võimaldab näha erakondade võimalikku osakaalu kohalikes omavalitustes, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

Uuringu viidi läbi veebiintervjuudena. Kokku küsitleti 1031 alalist elanikku vanuses 16–74 aastat. Küsitlus toimus 3.–13. veebruarini 2017.

Veebruaris oli “ei oska öelda” vastuste osakaal 21.7%.

 

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538