Enamik Eesti elanikest toetab tuuleenergia senisest laiemat kasutuselevõttu

17.11.2023

Energiafirma Utilitas Windi tellimusel Kantar Emori tehtud uuringu kohaselt toetab enamik (81%) Eesti elanikest tuuleenergia senisest laiemat kasutuselevõttu.

Kõige vähem pooldatakse Eesti energiasõltuvuse suurendamist – pooled elanikest on vastu senisest suuremale elektri sisseostmisele teistest riikidest. Uuring näitab, et 73 protsenti Eesti inimesi pooldab tuuleparkide laiendamist merel ning 65 protsenti maismaal. Suur toetus on samuti hakkpuidu ja puidujääkide ning säästlikult majandatud biomassi suuremal kasutuselevõtul (81 protsenti) ja päikesepaneelide rajamisel elamute katustele (88 protsenti). Ent põldudele rajatavate päikeseparkide laiendamise poolt on vähem inimesi: 61 protsenti vastanutest.

Pea kaks kolmandikku Eesti elanikest ei usu, et meretuulepark vähendaks piirkonna köitvust turismisihtkohana ning 15 protsenti hindab mõju isegi positiivseks.

Eraldi uuriti väikesaarte elanike suhtumist meretuuleparkidesse. Kihnus suhtub neisse kas positiivselt või neutraalselt 63 protsenti ja Ruhnus 55 protsenti vastanutest. Üle poole kihnlastest peab kõige tähtsamaks meretuuleparkidega kaasnevaks heaks mõjuks majanduslikku tulu omavalitsusele. Ruhnu elanikest kolmandik peab rohelist energiat positiivseks, samuti nagu kodumaist päritolu energiat. “Väikesaarte elanikud loodavad, et meretuulepargid toovad kaasa soodsa hinnaga energia ning loovad töökohti. See mõju on eriti oluline just noorematele elanikele,” rääkis Kantar Emori uuringuekspert Anu Varblane.

Viisime uuringu läbi oktoobris, küsitlusele vastas 1130 inimest vanuses 18-84. Kihnu ja Ruhnu rahvastikuregistrijärgseid elanikke küsitlesime septembris ja vastas 269 inimest.

Allikas: Utilitase pressiteade

Anu Varblane

Anu Varblane

Uuringuekspert

+372 626 8540