Europarlamendi valimiste eelne prognoos

24.05.2019

Kantar Emori Euroopa Parlamendi valimiste eelse uuringu järgi on eestimaalaste seas kõige populaarsem kandidaat Marina Kaljurand. Erakondadest kuulub suurim toetus Reformierakonnale.

Viimane valimiseelne uuring toimus 20.-23. maini. Kokku küsitleti 1390 valimisealist kodanikku vanuses 18-84 eluaastat. Vastajatelt küsiti eelhääletusel osalemise kohta ning täpsustati, kas osaleti e-hääletusel või valimisjaoskondades. Seejärel paluti vastajal täpsustada valikut. Eelhääletusel mitteosalenutelt küsiti kavatsuse kohta valimistel osaleda ning kindla kavatsusega valima minejatelt küsiti nende eelistuse kohta.

Erakondade tulemused on esitatud kolme viimase küsitlusperioodi kohta.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8538