Kantar Emori valimiseelne uuring kirjeldas lähedaselt valimiseelistusi valimispäeval

10.06.2024

Kantar Emori läbi viidud ja Eesti Rahvusringhäälingu tellitud Euroopa Parlamendi valimiste nädala eel tehtud uuringu tulemused on lähedased tegelikele tulemustele.

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog ütles tulemusi kommenteerides, et enne valimisi tehtud uuringud näitasid Eesti kodanike suuremat soovi osaleda valimistel ja seda ka muust rahvusest kodanike puhul. „Aktiivsus valimistel kujunes oodatust mõnevõrra suuremaks. Uuringud näitasid ka Isamaa tulemuse sõltuvust kodanike aktiivsusest. Isamaa toetus oli suurem passiivsemalt meelestatud kodanike hulgas. Valimiste tulemustest on näha, et Isamaal õnnestus neid hästi motiveerida valima tulema,“ rääkis Voog. „Tavapäraselt on eelnevate valimiste eel viimaste valimiseelsete nädalate reklaamipanustes selgelt eristunud Reformierakond, kes seekord jäi Isamaa varju,“ lisas ta.

Kahe viimase Eesti Rahvusringhäälingu tellitud ja Kantar Emori läbi viidud uuringu alusel sai laupäeval tehtud prognoos, et Reformierakond saab 20% häältest, Sotsiaaldemokraadid 19%, Isamaa 18%, EKRE 16%, Keskerakond 12%, Parempoolsed 6%, Eesti 200 4%, KOOS 3%, Rohelised 1% ja üksikkandidaadid ka 1%. Tegelikud tulemused on uuringu tulemustele lähedased, suurim on erinevus Isamaa puhul.

Võrdlust uuringu tulemuste ja tegelike valimistulemustega saab vaadata Infogramist

Loe ka:
Aivar Voog: valimisaktiivsus tuleb absoluutarvuna eelmistest europarlamendi valimistest kõrgem

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538