Kas uute töötamisviiside eelistused erinevad põlvkonniti?

22.02.2023

Z-põlvkond (sündinud alates 1997) on sisenenud tööturule, samal ajal kui vanem põlvkond (n-ö beebibuumerid, sündinud 1947-1964) on kohanemas muutuvate töötamisviisidega. Kantari rahvusvaheline uuring vaatab, kuidas meie töötamiseelistused põlvkonniti erinevad.

Uuring viidi veebiküsitlusena läbi eelmise aasta detsembris ja selle aasta jaanuaris enam kui 10 000 täis- või osaajaga töötava inimese seas kümnel turul: Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, India, Singapur, Hispaania, Lõuna-Aafrika Vabariik, Hiina ja Brasiilia.

Kontorisse tagasitulek mõjutab kõiki

Koroonapandeemia muutis meie töötamisviisi ja kontoriväliselt töötamine sai väga levinuks. Nüüd proovib aina enam ettevõtteid juurutada kohustuslikku või valikulist kontorisse tagasituleku poliitikat. Kuivõrd paljud ettevõtted nõuavad töötajatelt kas koguaeg või osaliselt kontoris töötamist, veedavad kõik töötajad kaugtööl vähem aega kui aasta varem.

Z- ja y-põlvkond keskenduvad professionaalsele arengule

Põlvkondlikud erisused mängivad rolli põhjustes, miks eelistatakse veeta vähem aega kaugtööl või eelistatakse paindlikkust. Nooremad põlvkonnad, kes on oma karjääris pöördelisemas punktis, on rohkem keskendunud arengule ja edasijõudmise võimalustele. Vanemad põlvkonnad väärtustavad pigem tulemuslikkust.

N-ö beebibuumerite põlvkonnast leidis 42%, et nad eelistavad kaugtööd, sest nad on kodus tulemuslikumad. Samas z-põlvkonnast märkis seda vaid 28%. Z-põlvkonna esindajatest 14% märkis aga, et nad töötavad kodust nüüd vähem seetõttu, et soovivad nautida kontori hüvesid nagu snäkid või lõunad. Vanemast põlvkonnast oli selliselt vastajaid vaid 8%. Z- ja y-põlvkond (n-ö millenniumilapsed, sündinud alates 1980) suunduvad kontoritesse ka seetõttu, et nad eelistavad juhtidega näost näkku suhtlust, mis annaks võimaluse nähtavuseks ja kiiremateks arenguvõimalusteks. Vanema põlvkonna jaoks see nii oluline ei ole. Z-põlvkonna esindajad leidsid, et teevad rohkem tööd, et saada edutamisvõimalus, samal ajal kui n-ö beebibuumerid on lihtsalt isiklikult motiveeritud kõvasti töötama.

Z-põlvkond teeb ka kõrvalprojekte

Z- ja y-põlvkond kaaluvad kaks korda suurema tõenäosusega tööotsingut kui nende vanemad kolleegid, samuti võtavad nad lisasissetuleku eesmärgil tõenäolisemalt ette kõrvalprojekte. Keskmiselt 40% z-põlvkonna esindajatest teeb kahte või enamat tööd, samal ajal kui n-ö beebibuumeritest on igal viiendal rohkem kui üks töö.

4-päevast töönädalat eelistavad nooremad

Põlvkondlikud erisused mõjutavad ka uusi töötamisviise. Näiteks 4-päevase töönädala ettepaneku osas leidis vaid viis n-ö beebibuumerit kümnest, et nende töö saaks ära teha vähem kui viie päevaga nädalas. Samal ajal z- ja y-põlvkonna puhul vastas nii seitse inimest kümnest.

Vanemad kolleegid võivad oma tööalastele kohustustele mõelda traditsioonilisemal viisil või neil on ajamahukamad töörollid, mis nõuavad rohkemate tundide panustamist (võrreldes nooremate töötajatega, kelle jaoks võib tegemist olla alles esimese või teise töökohaga).

Tahad veel rohkem teada? Siit saad ligipääsu uuringuraportile.

Allikas: Kantar.