Kõige tuntum agentuur on Tank, kõige kõrgemalt hinnati disainiagentuuri Refleks

12.07.2021

Kantar Emori poolt TULI tellimusel turundusvaldkonna otsustajate seas läbi viidud uuringust selgus, et kõige tuntumate turunduskommunikatsiooni agentuuride esikolmiku moodustavad reklaamiagentuur Tank, disainiagentuur Velvet ja reklaamiagentuur Division.

Samad agentuurid kuulusid kõige tuntumate hulka ka 2018. aastal, kui viidi läbi eelmine sarnane uuring. Neid agentuure teab enamik (ligi 70% või enam) turundusvaldkonna otsustajatest.

Reklaamiagentuurid on eri tüüpi agentuuridest üldiselt kõige tuntumad, sest mõne reklaamiagentuuriga teeb koostööd 60% turundusvaldkonna otsustajatest. Meedia- ja disainiagentuuridega teeb koostööd iga teine, suhtekorraldusfirmadega ca 40% ja üritusturunduse korraldajatega iga kolmas turundaja.

Kõige tuntumaks meediaagentuuriks osutus Media House, kõige tuntumaks suhtekorraldusfirmaks Ogilvy PR ja kõige tuntumaks üritusturundusfirmaks Jolos.

Kõige kõrgemaid hinnanguid ei pälvinud aga mitte kõige suuremad ja tuntumad teenusepakkujad, vaid pigem väiksemad agentuurid. Kõige kõrgemalt hinnati disainiagentuuri Refleks, üritusturundusfirmat Milestone ja disainiagentuuri Neway. Kõigi kolme firma tuntus jääb alla 50%, aga need, kes agentuure teadsid, andsid neile kõige kõrgemaid hindeid (kaks kolmandikku vastajatest andis 10-pallisel skaalal hindeid 9–10). Neway kuulus kõige kõrgemalt hinnatud agentuuride hulka ka 2018. aastal, Milestone ja Refleks on oma kohta parandanud.

Meediaagentuuridest sai kõige kõrgemaid hindeid MBD, suhtekorraldusfirmadest META Advisory ja reklaamiagentuuridest Salama. Kõigis valdkondades peegeldasid hinnangud seda, et väiksemad agentuurid on oma klientide silmis kõrgemalt hinnatud.

Lisaks agentuuride tuntusele ja mainele küsiti uuringus ka koroonaviirusega seotud kriisi mõju kohta. Selgus, et kriis on turunduseelarveid mõjutanud suhteliselt vähe. 13% uuringus osalenud turundajatest vastas, et nende ettevõttes või organisatsioonis on turunduseelarveid vähendatud enam kui 10%. Aga umbes sama palju (15%) oli ka neid, kelle eelarved on käesoleval aastal rohkem kui 10% suuremad kui 2019. aastal.

Turundajate jaoks kõige aktuaalsemad väljakutsed on hetkel seotud mitte kulude kokkuhoiu, vaid uute digitaalsete kanalite tulemusliku kasutamisega. Klientide käitumine on muutunud ja oluline on seda mõista ning e-kanalites edukas olla. Selle kõrval otsitakse siiski aktiivselt ka uusi kasvuvõimalusi ja ärimudeleid.

Kõige tuntumad agentuurid
  1. Tank
  2. Velvet
  3. Division
Kõige kõrgemalt hinnatud agentuurid
  1. Refleks
  2. Milestone
  3. Neway

Kantar Emor viis 25. maist kuni 11. juunini Turundajate Liidu tellimusel läbi turunduskommunikatsiooni teenuseid pakkuvate agentuuride tuntuse ja maine uuringu, kus kaardistati 63 reklaami-, disaini-, üritusturunduse ja suhtekorralduse ning meediaagentuuri tuntust ja mainet. Uuringule vastas 397 turundusvaldkonna otsustajat.

Vaata reklaami-, disaini-, üritusturunduse ja suhtekorralduse ning meediaagentuuri tuntuse ja maine TOP 3 pingeridasid TULI kodulehelt.

Mari-Liis Eensalu

Mari-Liis Eensalu

Juhtekspert

+372 626 8534