Kuidas teha reklaami ilma inimesi tüütamata?

09.05.2018

Inimesed on nüüdsel ajal aina enam üle koormatud ja jälitatud kõikvõimalikest reklaamidest ja müügisõnumitest, sestap küsib Kantar TNS, kuidas tabada klienti just sel hetkel, kui ta on reklaamile kõige vastuvõtlikum.

Üle maailma leiab 34 protsenti 16-24aastastest noortest, et nad kasutavad oma mobiiltelefoni liiga sageli ja selle põhjuseks on kommunikatsiooni üleküllus, mis aina enam tüütab ja ärritab. Täpselt sama suur osa ehk 34 protsenti kõigist küsitletutest tunneb, et online-reklaamid jälitavad neid pidevalt. Inimesed on informatsioonist ja iseäranis reklaamist küllastumas. Uue aja reklaamitehnoloogid on püüdnud välja töötada algoritme, mis peaks suutma personaliseerida reklaami näitamist rohkem kui kunagi varem. Samas ei suuda brändide müüjad endiselt mõista, milline reklaam inimestele korda läheb, selle asemel pommitavad nad neid lakkamatult aina uute sõnumitega.

Just seetõttu on iseäranis noored võtmas kasutusele tarkvara, mis taastab kontrolli nende nutiseadme üle – Kantar TNSi andmetel kasutab tervelt 26 protsenti maailma noortest ad blocker‘eid. Arenevates riikides on selliste noorte osatähtsus väiksem, sellal kui näiteks Saksamaal saadab reklaamijad puu taha 56 protsenti ja Poolas lausa 65 protsenti noortest.

Turundajad lähtuvad oma müügistrateegiate kujundamisel liiga palju tehnoloogiast, mis neil käepärast on, unustades tihti, et kõige tähtsamal kohal peaks olema kliendid. Niisiis soovitab Kantar TNS usalduse hoidmiseks lõpetada inimeste vastutustundetu jälitamine veebis.

Brändid peaksid inimeseni jõudmiseks sõnastama enda jaoks kokkupuutepunktid kliendiga ja seejärel tuleks keskenduda sellele, et viia inimeseni lähtuvalt neist puutepunktidest võimalikult kvaliteetne sõnum. Mõistagi erinevad puutepunktid sõltuvalt kaubamärgist, turust ja kaubast. Selge on see, et inimesed blokeerivad ära reklaamijad, kes püüavad olla korraga kõikjal.

Niisiis peavad brändid mitte inimeste tähelepanu nõudma, vaid selle pigem välja teenima. Kantar TNS soovitab tegeleda klientidega täpsel ja kaalutletud viisil ning seda siis, kui nad on sõnumile kõige vastuvõtlikumad. Samuti tasub teha vähem, aga see-eest suurepäraselt. Tasub küsida, mis on üldse sõnum, millele inimesed võiks oma tähelepanu kinkida? Eks ikka abivalmidus, informatiivsus ja meelelahutuslikkus, aga ka eristaatus klientide hulgas – midagi säärast võib saavutada üksnes läbi sotsiaalse kapitali kogumise ja/või selliste kogemuste pakkumise, mida ei saa osta vaid raha eest.

Allikas: Kantar TNS.