Miks teha paneeluuring?

01.06.2023

Paneeluuring on suurepärane vahend, mille kaudu mõista paremini tarbijate muutuvaid arvamusi, hoiakuid ja ostukäitumist. Küsitlused jäädvustavad tarbija hoiakud ühel kindlal ajahetkel. Kuidas need hoiakud kujunesid, näitavad paremini paneeluuringud. Need annavad dünaamilisema pildi ja võimaldavad ettevõttel saada andmeid selle kohta, kuidas võiks oma tooteid ja teenuseid täiustada.

Paneeluuring on üks turu-uuringu liik, mida kasutatakse tarbijate arvamuste ja käitumise mõistmiseks ning nägemaks, kuidas need muutuvad aja jooksul. Paneeluuringu puhul vastab püsivastajaskond teatud aja jooksul korduvalt sarnasel teemal küsitlusele. Näiteks võib ettevõte soovida teada, kuidas tal on õnnestunud oma klienditeenindust parandada või kuidas tarbijad hindavad teatud toote või teenuse hinnastamist.

Oletame, et ettevõte soovib hinnata kliendi rahulolu uue pesumasinaga. Selleks võib kliendile saata küsitluse peatselt pärast masina ostu. Samas ei saa sealt väga head infot, sest inimene on selleks ajaks masinat kasutanud alles väga vähe. Teine variant on moodustada paneel ja saata neile mitu küsitlust teatud aja jooksul. Võib-olla alguses oli klient masinaga väga rahul, aga kolme kuu pärast tekkisid probleemid. Nii saabki vaadata pikema aja jooksul kliendi tagasisidet.

Mõned näited, kus veel paneeluuringut kasutada
  • vaatamaks, kas brändi teadlikkus on kasvanud, vähenenud või jäänud samaks;
  • mõistmaks, kuidas välised faktorid (Covid-19, inflatsioon, töötuse kasv vms) mõjutavad tarbijate ostukäitumist;
  • mõõtmaks kliendi lojaalsust aja jooksul;
  • hindamaks kliendi rahulolu.

Näiteks võib ettevõte paneeluuringuga soovida teada, kui palju oleksid tarbijad valmis teatud toote või teenuse eest maksma. Aja jooksul võib inimeste valmidus muutuda ning ettevõte saab siis hinnas vastavad korrektuurid teha.

Paneeluuringu läbiviimiseks tuleks määratleda, kelle hoiakuid täpsemalt soovid uurida. Kellele ma kavatsen oma tooteid või teenuseid müüa? Kes vajaksid mu tooteid või teenuseid kõige rohkem? Kes ostaks kõige vähetõenäolisemalt minu ettevõttelt? Need küsimused aitavad sihtgruppi määratleda. Näiteks võivad sihtgrupiks olla noored või võib-olla on toode suunatud hoopis 55+aastasele sihtgrupile.

Edasi tuleb paika panna, millal uuring välja saadetakse ning kui pika aja jooksul ja kui tihedalt seda korratakse. Samuti tuleb vaadata, kui kaua uuringu täitmine aega võtab. Parim oleks, kui läheb alla 10 minuti. Kasutada tuleks selgesti arusaadavat sõnastust, konkreetseid küsimusi. Vältida tuleb segadusseajavaid sõnastusi, akronüüme, liiga spetsiifilist sõnavara. Kindlasti tuleks küsimustikku eelnevalt testida. Muidugi tuleb leida vastajad, kes oleksid valmis vastama teatud aja jooksul mitmele samateemalisele küsitlusele. Siin on kõige lihtsam kasutada uuringuettevõtte abi. Näiteks Kantaril on üle maailma kokku 170 miljonit inimest paneelides. Lõpuks on aeg nii kaugel, et saab uuringu välja saata ning kui andmed on ükskord olemas, saab neid hakata analüüsima. Saadud vastused annavad head infot ka selle kohta, mida järgmine kord küsida.

Allikas: Kantar