Selgusid parimad autokindlustust pakkuvad kindlustusseltsid

18.12.2019

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tellimusel ja Kantar Emori tehtud uuringust AMTELi liikmete hulgas selgusid parimad autokindlustusega tegelevad kindlustusseltsid.

Uuringu tulemusel tekkis pingerida kindlustusseltsidest, kes kõige kvaliteetsemat teenust pakuvad. AMTELi liikmed hindasid Eesti parimaks autokindlustuse valdkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks Swedbank P&C Insurance AS-i. Esikolmikusse mahtusid veel ERGO Insurance SE ja PZU (Lietuvos Draudimas Eesti filiaal).

AMTELi liikmetelt parima hinnangu saanud kindlustusseltside puhul hinnati kõrgeimate hinnetega arvete õigeaegset tasumist, tehniliselt põhjendatud lisakalkulatsioonide aktsepteerimist ja garantiikirjade täpsust vahetatud varuosade osas.

Enim muret valmistab uuringus osalenutele edetabelis põhiliselt keskmisest kehvemaid kohti saavutanud kindlustusseltside poolt selliste töökodade kasutamine, kus ei ole piisavalt investeeritud kaasaegsete autode kvaliteetse remondi seadmetesse ning kes oma turuhinnast odavamate pakkumistega hoiavad osaliselt kõrvale tööjõumaksude tasumisest.

Uuringus esitati avariiremondiga tegelevatele AMTELi liikmetele hindamiseks 10 suuremat autokindlustusega tegelevat seltsi ning igaühe kohta tuli viiepallisüsteemis vastata 17 küsimusele. AMTEL viib autokindlustuse valdkonnas tegutsevate kindlustusseltside kvaliteedi hindamist edaspidi läbi regulaarselt kord aastas.

Loe pikemalt AMTELi veebilehelt.