Soovitused Arvamusfestivaliks

01.08.2023

Kohe-kohe (11.-12. augustil) on käes Arvamusfestival, kus on alati põnevaid arutelusid, millest ei tahaks kuidagi ilma jääda. Kantar Emori esindajadki osalevad mitmetes aruteludes erinevatel teemadel, tule kindlasti kaasa mõtlema!

Reedel kell 16.00-17.30 korraldame rände/lõimumise alal arutelu „Ants, Anasassia ja Anthony – palju rahvusi, üks Eesti. Lõimumise väljakutsed 2023.“ Kultuuriministeeriumi tellimusel on Kantar Emor 2023. aastal läbi viimas Eesti integratsiooni monitooringut, mille tulemusena valmib peegeldus, kuidas meil praegu lõimumisega läheb. Sõda Ukrainas, eestikeelsele haridusele üleminek, välistööjõu küsimused – need kõik on lõimumise toonud teravdatud tähelepanu alla. Arutelus heidame pilgu meie kogukondade erinevatele meediatarbimise harjumustele ja kraadime lõimumise hetkeseisu. Osalevad Marju Lauristin (emeriitprofessor ja integratsioonimonitooringu meeskonna liige), Kristina Kallas (haridus- ja teadusminister), Kristiina Saks (Kantar Emori juhtekspert ja integratsioonimonitooringu meeskonna liige) ning Eda Silberg (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler). Modereerib Vladislav Lušin (Speaksmart moderaator, kuni suveni 2023 Vabaduse Kooli kommunikatsioonijuht, uuest õppeaastast Laulasmaa Kooli juht). Facebookis leiad ürituse siit.

Reedel kell 16.00-17.30 toimub demokraatiaalal arutelu „Kuidas tagada avalikkuse toetus kliimaseadusele?“ Arutelus osalevad meie käitumisteaduste ekspert Anna Karolin, Tartu Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor Marko Uibu ja DD Demokraatia Arendamise Keskuse rahvakogude ekspert Maiu Lauring. Arutelu juhib Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets. Värskel Kliimaministeeriumil on valmimas valdkondlikud ettepanekud kliimaneutraalsuseni jõudmiseks ja plaan, kuidas neid ettepanekuid ekspertide ja huvirühmadega läbi arutada. Kliimaseaduse koostamisel soovib ministeerium jõuda iga eestimaalaseni. Arutelu eesmärk on anda Kliimaministeeriumile praktilist sisendit, kuidas tagada avalikkuse toetus eesootavatele muutustele. Facebookis leiad ürituse siit.

Laupäeval kell 18.00-19.30 peetakse vaimse tervise alal arutelu “Kuidas leida meest? ehk Mehed saunas rääkisid? Ehk Tule oma vihaga! – räägime meestega vaimse tervise vitamiinidest”. Arutelus osalevad Anna Karolin Kantar Emorist, Daniel Soomer Peaasi.ee’st ja kõik need, kes kohale tulevad. Moderaatoriks on Janno Siimar. Arutelule oodatakse kõiki, keda huvitab Eestis elavate meeste vaimne tervis. Esmalt tuuakse lauale olulised teadmised uuringutest, praktikatest ja statistikast, mis meeste tervisekäitumist avavad ning seejärel töötatakse koos arutelul osalejatega välja head lähenemised, kuidas viia meesteni paremini vaimse tervise vitamiinid ehk vaimse tasakaalu alustaladeni. Nendeks on uni, toitumine, füüsiline aktiivsus, suhted ja meeldivad emotsioonid. Facebookis leiad ürituse siit.

Täpselt samal ajal ehk laupäeval kell 18.00-19.30 saab teaduse alal kuulata arutelu „Müksud & Mülkad: kuidas meie otsuseid mõjutatakse?“ Meid mõjutatakse igal pool ja koguaeg. Toidupoes, reklaamipausil, arsti juures ja koolis, uudiseid kuulates. Samas kipub inimestel olema küllalt naiivne arusaam sellest, kuidas ja kui palju neid mõjutatakse. Samuti on kohati üpris erinevad mängureeglid avaliku ja erasektori “mõjutajatel”. Näiteks peab riigiametnik e-kirja või sms-sõnumite testimiseks taotlema eetikakomitee loa, reklaame ja nende uurimist ei pea aga kellegagi kooskõlastama. Käitumuslike taipamiste rakendamine on populaarsust kogumas nii era- kui avalikus sektoris (nt müksamine), kuid kooliprogrammis ja laiemas avalikkuses käsitletakse inimese mõjutamise ja mõjutatavuse küsimusi vähe. Arutelu juhib Kantar Emori pikaaegne ekspert, praegune väline konsultant Heidi Reinson. Osalevad Mari-Liisa Parder (Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadur), Annika Arras (konsultatsiooniettevõtte Miltton tegevjuht), Marko Uibu (Tartu Ülikooli sotsiaalse innovatsiooni kaasprofessor) ja Sten Andreas Ehrlich (endine Sotsiaalministeeriumi töövaldkonna asekantsler). Facebookis leiad ürituse siit.

Kohtumiseni Paides!

Merje Klopets

Merje Klopets

Juhtekspert (sh meediapäringud)

+372 521 2892