Viisid, kuidas kontrollida andmete kvaliteeti

04.07.2023

Kas oled kunagi läbi viinud küsitluse ja mõelnud, kas ja kui kvaliteetsed on saadud andmed? Rahvusvaheline Kantar toob välja peamised viisid, kuidas kontrollida andmete kvaliteeti. Saad seda teha näiteks uuringulainete vahel. Kvaliteedikontrolli abil saad tuvastada võimalikud vead, suurendada uurimistulemuste edaspidist usaldusväärsust ja parandada vastajate vastamiskogemust.

Kuidas siis andmete kvaliteeti kontrollida?

Klikkide hulga kontroll

Ei ole mõtet pakkuda uuringus sellist vastusevarianti, mida keegi ei vali –  vastaja jaoks on see aja raiskamine. Eemalda valikud, mida valib vähem kui 3% vastajatest. Seega vaata üle klõpsud iga küsimuse iga valiku puhul.

Vastusteskaala jaotuse kontroll

Kui küsitluses on küsimusi, millele vastamisel tuleb inimesel valida teatud skaala (nt Likerti skaala) ulatuses, tuleks jälgida, kuidas vastused skaalal jagunevad. Näiteks kui kõik on väitega „täielikult nõus“, ei ole see hea ja võiksid selle küsimuse vajalikkuse üle vaadata. Kui väga paljud valivad, et neil ei ole seisukohta selle väite osas, tuleks samamoodi küsimus kriitilise pilguga üle vaadata.

Samade vastuste määr

Kui kasutad Likerti skaalat, tasub üle kontrollida, kui palju inimeste vastused varieeruvad. Kui inimene annab järjepidevalt sama vastuse küsimustele, on see märk, et ta ei keskendu eriti ja küsimustik tuleks kriitilise pilguga üle vaadata. Kriitiline piir on, kui üle 50% skaala-küsimustest on täpselt samamoodi vastatud. Samas, kui tegemist on näiteks kliendi rahuloluküsitlusega ja vastaja on märkinud igal pool kõrgeima või madalaima hinnangu, võib see olla lihtsalt märk eriti rahulolevast või eriti rahulolematust kliendist.

Standardhälbe kontroll ja Pearsoni korrelatsioonikordaja

Teine andmete kontroll, mida saad Likerti skaala jaoks teha, on vastuste standardhälbe (näitab vastuste tüüpilist erinevust üldisest keskmisest) hindamine. Rusikareegel on, et kui keskmine standardhälve 5-punktilisel Likerti skaalal on alla 1, võiksid küsimuse esitamise ümber mõelda. See on märk sellest, et vastajad annavad madala kvaliteediga vastuseid. Jätkates Likerti skaala küsimustega soovitame ka Pearsoni korrelatsioonianalüüsi.

Vastuste ebakõlad

Oletame, et uurid teadlikkust erinevate karastusjoogibrändide kohta, kus loendis on Coca-Cola ja Pepsi (brändid, millest enamik inimesi on teadlikud) kõrvuti uute kaubamärkidega (millest eeldatavasti vähesed inimesed on teadlikud). Kui vastaja ei ole valinud teadlikkuse osas Coca-Colat ega Pepsit, aga on valinud uue kaubamärgi, on see märk sellest, et ta ei keskendu oma vastustele. Vaata, kui järjepidevalt vastaja küsimustele vastab.

Kui soovid tasuta saada kvaliteedikontrolli malli, kus saad oma andmed Excelisse tõmmata ja näed kohe nt vastuste jaotust, samade vastuste määra jne, siis keri siin uudise lõppu ja anna endast märku.

Allikas: Kantar