Erakonna toetuse seire: kuidas me mõõdame?

Erakonna toetuse seire: kuidas me mõõdame?

Alates 2022. aasta jaanuarist kasutame erakondade reitingute mõõtmiseks veebi- ja telefoniintervjuusid. Andmekorje toimub Kantar Emori igakuise CAWI-bussi ja CATI-bussi raames. Varasemate uuringute tulemused veebruarist 2017 kuni 2021. aasta lõpuni põhinevad ainult veebiintervjuudel.

Erakonnatoetuste seire sihtrühmas on Eesti kodanikud vanuses 18–84 aastat. Kord kuus küsitleme umbes 1500 sihtrühma esindajat. Valimis kasutame kvoote soole, vanusele, rahvusele ja elukohale. Nii saame esindusliku pildi Eesti 18–84-aastastest kodanikest.

Kantar Emori CAWI-buss kõnetab veebiküsitlusena igas kuus vähemalt 1100 Eesti elanikku vanuses 16–84. Kantar Emori CATI-bussis pöördume igakuiselt telefoniintervjuudega vähemalt 550 Eesti elaniku poole vanuses 16-84.

Erakondade reitingut mõõdame küsimusega: „Kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid järgnevad erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite?“

Kantar Emori erakonnatoetuse trendiuuringu tulem on koond telefoni- ja veebiküsitluse andmekorjest, kus telefoniintervjuude osa on 50% ja veebiintervjuude osa 50%. Erakondade toetusprotsente näitame nendest, kellel on erakondlik eelistus, “ei oska öelda” vastanute protsendi jätame kõrvale. Andmete taoline kuvamine muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks Riigikogu valimiste tulemustega, näeme erakondade võimalikku osakaalu Riigikogus, kui valimised oleksid toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga.

2022. a seirete tulemuste kahenädalane eksklusiivne esmaavaldamise õigus on Eesti Rahvusringhäälingul. Kantar Emori kodulehel avaldame tulemused kaks nädalat peale nende avalikustamist Eesti Rahvusringhäälingu poolt. Erakonnatoetuse trendiuuringu varalised ja mittevaralised õigused kuuluvad AS Emorile.

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Emori uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i.