IKT-sektori tööandjate maine

Kantar Emor viib iga kahe aasta tagant Eesti IKT-spetsialistide seas läbi uuringut, selgitamaks välja IKT-sektori atraktiivseimad tööandjad ning inimeste ootused töökohale. Uuring on personalijuhtidele ja -spetsialistidele kasulikuks tööriistaks.

Uuring katab järgmisi teemasid:
kriteeriumid, mille alusel IT-professionaalid omale tööandja valivad,
– eelistatud tööandjad ning miks just need ettevõtted,
– millised on ootused tööandjale ja kuidas erinevad ettevõtted on neile ootustele suutnud vastata,
– iga kord analüüsime ka päevakajalisi teemasid, nt 2023. aasta uuringu puhul vaatasime, kuidas on ootused ja eelistused muutunud kõrge inflatsiooni tingimustes ning milline on olnud ettevõtetes toimunud koondamiste mõju.

2023. aasta uuringus olid kaetud järgmised ettevõtted:

ADM Interactive | Bolt Technology | Breakwater Technology | CGI | Cleveron | Concise Systems | Cybernetica | Datel | Eesti Energia | Elisa | Ericsson Eesti | Finestmedia | Fujitsu Estonia | Guardtime | Helmes |  Industry62 | Kühne + Nagel | LHV | Luminor | Microsoft | Mooncascade | Net Group | Nortal | Omniva | Pipedrive | Playtech | Proekspert | Raintree Systems | Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT) | SaleMove/Glia | Scoro Software | SEB Pank | Skeleton Technologies | Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus (SMIT)| Starship Technologies | Swedbank | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) | Tele2 | Telia | Testlio | Tieto Estonia | Trinidad Wiseman | Twilio | Uptime | Veriff | Wise | Yolo

Märtsis-aprillis 2023 viisime uuringu juba neljandat korda läbi.  Teeme seda iga kahe aasta tagant ja seekord vastas sellele 652 IKT-spetsialisti. Uuringu viisime läbi veebis.

Loe ka:
IKT tööandjate pingerida troonivad Microsoft ja LHV

Mari-Ann Ploom

Mari-Ann Ploom

Uuringuekspert

+372 626 8436

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.