Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

COVID-19 aktiivset seiret teeb Kantar Emor Tartu Ülikooli tellimusel ja seda rahastab Eesti Vabariigi Valitsus. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroonaviiruse tegelik levik juhutestimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks edasiste piirangute vajalikkuse üle otsustamisel.

Oluline info uuringu kohta:

 Uuringus saab osaleda AINULT JUHUVALIMISSE sattudes rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal, s.t uuringus ei saa osaleda selleks ise soovi avaldades.

Kui Te olete sattunud juhuvalimisse, siis saadetakse Teile SMS ja/või e-kiri uuringulingiga. Osade valimisse sattunud inimestega võetakse ühendust ka telefonitsi. Ankeeti saab täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Selleks on nii SMS-kutses kui ka e-kirja kutses vastavalt erinevad lingid.

Uuringu käigus tuleb täita küsimustik, kus uuringu algul küsitakse ka Teie isikukoodi. See on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas tegemist on õige isikuga, kes on ka tegelikult juhuvalimisse sattunud. Vastajal tuleb kinnitada isikukoodi õigsust, et pääseda edasi ankeeti täitma.

 Uuringus osaleda saab ainult isik, kellele kutse on saadetud. Uuringusse ei saa kaasata oma pereliikmeid ega teisi lähedasi.

Uuringu vastamiskutse saadetakse tuhandetele eestimaalastele. Igas uuringulaines on vastamise aeg piiratud, s.t pärast uuringukutse saamist palume sellele vastata esimesel võimalusel.

 Pärast küsimustiku täitmist võtab nädala jooksul Teiega ühendust AS Medicum, kes lepib Teiega kokku testimise aja ja koha. Teie ise ei pea kellegagi testimise jaoks ühendust võtma. Oma testimisaegade muutmiseks või testimisega seotud küsimuste korral palun pöörduge AS Medicumi poole telefonil 646 4848.

Testimine toimub üldjuhul AS Medicumi testimispunktides. Pärast testimist võtab AS Medicum Teiega paari päeva jooksul ise ühendust, et teatada proovi tulemusest. Tulemusi saate vaadata ka portaalist digilugu.ee.

 Kõikide andmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kõik teie andmed edastatakse Tartu Ülikoolile krüpteeritud kujul.

 Kui Te olete saanud kutse uuringus osaleda, siis palun kindlasti lugeda tähelepanelikult läbi kogu uuringukutse tekst.

Lisaküsimuste puhul palun kirjutage: covid19@emor.ee.

Lisainfot uuringu kohta leiab veel Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Karin Niinas

Karin Niinas

Juhataja, Kantar Emor

Tihti kipuvad hindajad määrima Y-generatsioonile pähe „unikaalseid“ omadusi, mis on tegelikkuses iseloomustanud noori inimesi läbi aegade. Ent Y-põlvkonnal on võrreldes varasematega ka eripärasid, mis tulenevad mitte mingist sünnipärasest unikaalsusest, vaid keskkonnast, kuhu on sünnitud. Ja keskkond on võrreldes 1990. aastatega vägagi muutunud.