Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

COVID-19 aktiivset seiret teeb Kantar Emor Tartu Ülikooli tellimusel ja seda rahastab Eesti Vabariigi Valitsus. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroonaviiruse tegelik levik juhutestimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks edasiste piirangute vajalikkuse üle otsustamisel. Lisaks võetakse ka veenivere proov, et selgitada välja võimalik antikehade olemasolu.

Oluline info uuringu kohta:

 Uuringus saab osaleda AINULT JUHUVALIMISSE sattudes rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal, s.t uuringus ei saa osaleda selleks ise soovi avaldades.

Kui Te olete sattunud juhuvalimisse, siis saadetakse e-kiri uuringulingiga. Ankeeti saab täita nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Selleks on e-kirja kutses vastavalt erinevad lingid. Ankeedile vastamine toimub Kantar Emori andmekogumise platvormil feedbackforest.com.

Uuringu käigus tuleb täita küsimustik, kus uuringu algul küsitakse ka Teie isikukoodi. See on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas tegemist on õige isikuga, kes on ka tegelikult juhuvalimisse sattunud. Vastajal tuleb kinnitada isikukoodi õigsust, et pääseda edasi ankeeti täitma.

 Uuringus osaleda saab ainult isik, kellele kutse on saadetud. Uuringusse ei saa kaasata oma pereliikmeid ega teisi lähedasi.

Uuringu vastamiskutse saadetakse tuhandetele eestimaalastele. Igas uuringulaines on vastamise aeg piiratud, s.t pärast uuringukutse saamist palume sellele vastata esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 3 päeva pärast uuringukutse saamist.

Pärast küsimustiku täitmist suunatakse Teid end testima koroonaviiruse ning antikehade olemasolu suhtes. Testimise aja ja koha saate ise määrata online-keskkonnas Teile e-postiga saadetava lingi kaudu. Oma testimisaega saate muuta samas keskkonnas.

Testimine toimub  AS Synlabi kliinikutes või regionaalhaiglates, sõltuvalt maakonnast. Testi tulemusest teavitab testija Teid paari päeva jooksul pärast proovi võtmist, tulemused edastatakse tervise infosüsteemi ehk patsiendiportaali digilugu.ee.

 Kõikide andmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kõik teie andmed edastatakse Tartu Ülikoolile krüpteeritud kujul.

 Kui Te olete saanud kutse uuringus osaleda, siis palun kindlasti lugeda tähelepanelikult läbi kogu uuringukutse tekst.

Lisaküsimuste puhul palun kirjutage: covid19@emor.ee.

Lisainfot uuringu kohta leiab veel Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Katrin Männaste

Uuringuekspert, Kantar Emor

Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke. Nii leiame Kalevi ja ERRi kõrvalt YouTube'i ja Google'i.