Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

COVID-19 aktiivset seiret teeb Kantar Emor Tartu Ülikooli tellimusel ja seda rahastab Eesti Vabariigi Valitsus. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroonaviiruse tegelik levik juhutestimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks eriolukorra lõpetamise strateegia koostamisel.

Oluline info uuringu kohta:

 Uuringus saab osaleda AINULT JUHUVALIMISSE sattudes rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal, s.t uuringus ei saa osaleda selleks ise soovi avaldades.

 Kui Te olete sattunud juhuvalimisse, siis saadetakse Teile SMS ja/või e-kiri uuringulingiga. Osade valimisse sattunud inimestega võetakse ühendust ka telefonitsi.

 Uuringu käigus tuleb täita küsimustik, kus uuringu algul küsitakse ka Teie isikukoodi. See on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas tegemist on õige isikuga, kes on ka tegelikult juhuvalimisse sattunud.

 Uuringus osaleda saab ainult isik, kellele kutse on saadetud. Uuringusse ei saa kaasata oma pereliikmeid ega teisi lähedasi.

 Uuring kestab kaheksa nädalat ja igal nädalal saadetakse vastamiskutse tuhandetele eestimaalastele. Igas uuringulaines on vastamise aeg piiratud, s.t pärast uuringukutse saamist palume sellele vastata esimesel võimalusel.

 Pärast küsimustiku täitmist võtab nädala jooksul Teiega ühendust AS Medicum, kes lepib Teiega kokku testimise aja ja koha. Teie ise ei pea kellegagi testimise jaoks ühendust võtma.

 Testimine toimub üldjuhul AS Medicumi drive-in testimispunktides. Pärast testimist võtab AS Medicum Teiega paari päeva jooksul ise ühendust, et teatada proovi tulemusest.

 Kõikide andmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kõik teie andmed edastatakse Tartu Ülikoolile krüpteeritud kujul.

 Kui Te olete saanud kutse uuringus osaleda, siis palun kindlasti lugeda tähelepanelikult läbi kogu uuringukutse tekst.

Lisaküsimuste puhul palun kirjutage: covid19@emor.ee.

Lisainfot uuringu kohta leiab veel Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Heidi Reinson

Heidi Reinson

Juhtekspert, Kantar Emor

Rööprähklemine on mõnevõrra muutunud uueks normaalsuseks kõigis vanusegruppides – ca 3,5 tundi veedab keskmine eestlane mitme meediakanali seltsis korraga, ta vaatab diivanil telerit, toimetades samal ajal tahvelarvutis või klõpsides oma sülearvutis samaaegselt uudisteportaali ja sotsiaalmeedia vahel. Z-generatsiooni päevast moodustab see koguni 7 tundi ja 50 minutit!