Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

Info Tartu Ülikooli COVID-19 aktiivse seire kohta

COVID-19 aktiivset seiret teeb Kantar Emor Tartu Ülikooli tellimusel ja seda rahastab Eesti Vabariigi Valitsus. Uuringu eesmärk on teha kindlaks koroonaviiruse tegelik levik juhutestimise meetodil ning selle uuringu tulemused on abiks eriolukorra lõpetamise strateegia koostamisel.

Oluline info uuringu kohta:

 Uuringus saab osaleda AINULT JUHUVALIMISSE sattudes rahvastikuregistrist saadud andmete põhjal, s.t uuringus ei saa osaleda selleks ise soovi avaldades.

 Kui Te olete sattunud juhuvalimisse, siis saadetakse Teile SMS ja/või e-kiri uuringulingiga. Osade valimisse sattunud inimestega võetakse ühendust ka telefonitsi.

 Uuringu käigus tuleb täita küsimustik, kus uuringu algul küsitakse ka Teie isikukoodi. See on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas tegemist on õige isikuga, kes on ka tegelikult juhuvalimisse sattunud.

 Uuringus osaleda saab ainult isik, kellele kutse on saadetud. Uuringusse ei saa kaasata oma pereliikmeid ega teisi lähedasi.

 Uuring kestab kaheksa nädalat ja igal nädalal saadetakse vastamiskutse tuhandetele eestimaalastele. Igas uuringulaines on vastamise aeg piiratud, s.t pärast uuringukutse saamist palume sellele vastata esimesel võimalusel.

 Pärast küsimustiku täitmist võtab nädala jooksul Teiega ühendust AS Medicum, kes lepib Teiega kokku testimise aja ja koha. Teie ise ei pea kellegagi testimise jaoks ühendust võtma.

 Testimine toimub üldjuhul AS Medicumi drive-in testimispunktides. Pärast testimist võtab AS Medicum Teiega paari päeva jooksul ise ühendust, et teatada proovi tulemusest.

 Kõikide andmete kogumine ja töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. Kõik teie andmed edastatakse Tartu Ülikoolile krüpteeritud kujul.

 Kui Te olete saanud kutse uuringus osaleda, siis palun kindlasti lugeda tähelepanelikult läbi kogu uuringukutse tekst.

Lisaküsimuste puhul palun kirjutage: covid19@emor.ee.

Lisainfot uuringu kohta leiab veel Tartu Ülikooli kodulehelt.

 

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht, Kantar Emor

On asju, mis selles andmete külluses ei muutu – see on inimene ja tema käitumine. Tehnoloogiliste uuenduste puhul ei tohi seda arusaama kaotada ning liialt andmetesse kinni jääda. Kui teed kampaaniat, on võimalik võtta sadakond mõõdikut, aga kui sa sellega igapäevaselt ei tegele, tunned end eksinult. Andmete kasutamise ülim eesmärk on ikka inimene ja tema käitumise mõistmine.