Balti riikide elanikud peavad ennast teiste riikidega võrreldes keskkonnahoiule enam pühendunuks

11.05.2022

Kantar viis veebruaris läbi uuringu, mis kaardistas Eesti, Läti ja Leedu elanike hoiakuid keskkonnahoidu puudutavalt ning reastas rohemeelsema kuvandiga brändid-ettevõtted. Kohalike ettevõtete ja valitsuse pühendumist hindavad inimesed kõikides Balti riikides enda isiklikust pühendumisest madalamaks, tootjate-teenusepakkujate rohelist mõtteviisi tähtsustavad enim Leedu elanikud.

Uuringus küsiti hinnangut, kuivõrd pühendunud on keskkonnahoiule erinevad institutsioonid ning inimesed ise, ning selgus, et enda panust keskkonnahoidu hindavad suurimaks Leedu elanikud. Keskkonnahoiule väga pühendunuks peab ennast 53% Leedu elanikest, Eestis ja Lätis vastavalt 46% ning 47%.

Võrreldes Balti riikide tulemusi 2021. aasta sügisel Kantar Publicu läbi viidud uuringu „Our Planet Survey“ tulemustega, on Eesti, Läti ja Leedu inimesed enda keskkonnahoidlikkusest märgatavalt paremal arvamusel kui nt Rootsi, Saksamaa ja Hollandi kodanikud, kus ennast peab keskkonnale väga pühendunuks vaid 22–23%. Poola inimestest näeb end aga tugevalt keskkonnahoidlikuna umbes kolmandik (34%).

Oma riigi valitsuse panust keskkonnahoidu hindab väga kõrgeks 22% Leedu, 19% Eesti ning 15% Läti elanikest. Kohalikke suurettevõtteid peab aga keskkonnahoiule väga pühendunuks vaid umbes iga kümnes Eesti, Läti ja Leedu elanik.

Valitsuse ning ettevõtete keskkonnahoidlikkusele antud hinnangud Balti riikides ja mujal Euroopas märkimisväärselt ei erine. Siiski, valitsuse pühendumist keskkonnale hindasid Leedu ja Eesti inimesed muust Euroopast pigem veidi kõrgemaks.

Kõige rohemeelsemate ettevõtete kaardistamine neljas sektoris ‒ tootmine, kaubandus, IKT/finants/telekom/meedia ja infrastruktuur ‒ tõi välja, et tootmisettevõtete-brändide rohemeelsena tajumises mängib esmast rolli kodumaise tooraine kasutamine, mahetoodete pakkumine ja pakendite keskkonnasõbralikkus. Rohelise energia kasutamine ning süsinikuneutraalsuse poole püüdlemine samavõrd tugevalt veel tarbijate teadvusesse jõudnud ei ole. Küll aga on märgata mõningates konkreetselt loodushoidu (nt metsade taastamisse, puude istutamisse) panustavates kampaaniates osalemise positiivset mõju ettevõtete rohekuvandile.

Eestis ja Lätis juhib tootmisvaldkonna rohemeelsuse edetabelit teraviljatöötleja Tartu Mill / Dobeles Dzirnavnieks, Leedus tajuti kõige rohemeelsemana teebrändi Etno.

Eestis jõudis kohalikku toorainet eelistavate toiduvaldkonna ettevõtete kõrval tippu pakkide kättetoimetamise lahendusi pakkuv Cleveron, Lätis looduslikke nahahooldustooteid pakkuv Mádara ja kodukeemia ning kehahoolduse bränd Seal ning Leedus looduskosmeetika tootja BIOK LAB.

Uuringus osales 1014 Eesti, 1077 Läti ja 1006 Leedu elanikku vanuses 15–74 aastat. Rohemeelsemate ettevõtete/brändide väljaselgitamiseks palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida igas sektoris kuni viis tema hinnangul kõige rohemeelsemat  – valik tuli teha igas valdkonnas ca 30 tuntuma ja hinnatuma ettevõtte ning brändi seast, mille valimisel toetusime meie teiste brände ning ettevõtteid hindavate uuringute (Brändide edetabel, Ettevõtete tuntus ja maine, Tööandjate maine jne) tulemustele.

Teiste riikide võrdlusandmed pärinevad 2021. aasta sügisel Kantar Publicu läbi viidud uuringust „Our Planet Survey“, kus kaardistati mitmesugused keskkonda puudutavad hoiakud kokku 10 riigis, igas neist valimiga 1000 vastajat vanuses 18 eluaastat ja vanemad.

Katrin Männaste

Katrin Männaste

Uuringuekspert

+372 626 8539