Baltimaade reklaamituru ülevaade 2017

21.09.2018

Baltimaade reklaamiturg kasvas  2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 3,5%. Eesti, Läti ja Leedu reklaamimahud olid kokku 292,8 miljonit eurot.

Kõigi kolme riigi reklaamimaht kasvas üsna võrdselt, olles 2017. aastal järgmine:

  • Leedu – 111,2 miljonit eurot; +3,8%
  • Läti – 80,4 miljonit eurot; +3,6%
  • Eesti – 101,2 miljonit eurot; +3,0%

Erinevalt Eesti meediaturust, kus telereklaami osakaal kogu reklaamiturust moodustab neljandiku, on Lätis ja Leedus meediatüüpide reklaamimahtude osakaalud tugevalt kaldu telereklaami poole, püsides stabiilselt 45% piirimail kogu reklaamimahust. Balti turgude teist positsiooni osakaalu poolest hoiab endiselt internet. Kõigis riikides vähenes trükimeedia, nii ajalehtede kui ka ajakirjade turuosa. Erandiks oli Eesti ajalehtede reklaamimahu stabiliseerumine võrreldes 2016. aastaga, ajalehed olid ka meediatüüpidest mahtude poolest kolmandal positsioonil peale internetti.

Andmete allikas on Kantar Emori reklaamikulutuste uuring AdEx.

Vaata Baltikumi reklaamituru täpsemat ülevaadet SIIT.

Margo Veskimägi

Margo Veskimägi

Balti regiooni juht

+372 501 8884