Eesti 200 toetus näitab kodanikkonna soovi uue värskema poliitilise jõu järele

27.04.2020

Erakondade edetabelit juhib jätkuvalt kindlalt Reformierakond, kelle reiting on vahepealse langustrendi järel saavutanud stabiilsuse. Viimastel kuudel on aga tõusvas trendis liikunud erakonna Eesti 200 reiting, selgub Kantar Emori värskest erakondade reitingute seirest.

Eesti 200 reiting on viimased kolm kuud olnud stabiilselt 13–14 protsenti. Kui veebruaris võis tõlgendada selle erakonna reitingu tõusu võrreldes jaanuariga millegi juhuslikuna, siis märts ja aprill kinnitavad püsivamat muutust. Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog: „Kuna erakond Eesti 200 pole viimaste kuude jooksul millegi erilisega silma paistnud, siis nende tavapärasemast kõrgemat reitingut saab tõlgendada kui kodanikkonna soovi muutuste järele Eesti poliitikamaastikul.“ Voogi sõnul nähakse Eesti 200 lihtsalt puhta alternatiivina olemasolevatele vanadele erakondadele.

Erakondade edetabelit juhib endiselt kindlalt Reformierakond, kelle reiting peale mõningast langust on nüüd viimastel kuudel stabiliseerunud 30 protsendi tasemele. Teisel kohal jätkab EKRE, kuid vahe kolmandal positsioonil oleva Keskerakonnaga pole statistiliselt oluline.

Valitsuskoalitsiooni kuuluva kolmanda erakonna Isamaa reiting on viimased kuud olnud valmiskünnise piirmail. Voogi sõnul nad on selgelt oma lähima konkurendi EKRE varju jäänud ning hoiavad reitingute edetabelis kindlalt kuuendat kohta.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting on sel aastal olnud pigem langeva trendiga.

Valitsuskoalitsiooni summaarne reiting on kevade alguses olnud natuke üle 40 protsendi, olles valitsusaasta keskmisest veidi kõrgem.

Tabeljaotustes on erakondade reitinguprotsendid näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega “ei oska öelda” vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks Riigikogu valimiste tulemustega. Seega võimaldab andmete esitamine antud viisil näha erakondade võimalikku osakaalu Riigikogus, kui valimised oleks toimunud uuringu küsitlusperioodil ja antud kandidaatide valikuga. “Ei oska öelda” osakaal oli veebruaris 20,8%. Maksimaalne viga ±2,5%.

Uuring toimus veebiintervjuudena ajavahemikul 20.–22. aprill 2020. Kokku küsitleti 1280 valimisealist Eesti kodanikku vanuses 18–84 eluaastat.

Erakondade reitingute pikemaid trende saab jälgida SIIT.

Erakondade seiret teostab Kantar Emor omal algatusel ning kõik varalised ja mittevaralised õigused kuuluvad AS Emorile.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538