Eesti elanike arvates sobiks järgmiseks presidendiks kõige paremini Kersti Kaljulaid

18.08.2021

Eesti elanikud eelistaksid järgmise presidendina näha praegust presidenti Kersti Kaljulaidi, selgub Kantar Emori värskest presidendikandidaatide eelistuse uuringust.

Kersti Kaljulaid oli esimene nii kolme eelistatuima (34%) kui ka ühe, kõige eelistatuma (24%) valiku hulgas. Kaljulaidi eelistavad põhiliselt nooremad (alla 34-aastased), eestlased, kõrgema haridusega elanikud.

Teisel kohal on Marina Kaljurand, keda nägi kolme eelistatuma hulgas 28% ja esimese eelistusena 13% Eesti elanikest. Kaljuranda toetavad mõnevõrra enam naised, kuid muudes sotsiaal-demograafilistes rühmades on Kaljuranna toetus oluliselt ühtlasem kui Kaljulaidil.

Kui kevadel, aprillis mõõdetuna oli Kersti Kaljulaidi ja Jüri Ratase eelistus ligilähedane, siis nüüd, suve lõpus on Jüri Ratas kolmandal kohal, kaotades eelistustes selgelt Kaljulaidile.

Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on huvitav jälgida, kuidas koalitsiooni- ja opositsioonierakondade toetajate arvamuste dünaamika on kujunenud. „Kui kevadel oli koalitsioonierakondade valijate arvamus pea võrdselt jaotunud Jüri Ratase ning Kersti Kaljulaidi vahel, siis nüüd, kui Ratas on end presidendivalimistest distantseerinud, eelistatakse selgelt Kersti Kaljulaidi, olles 51 protsendi jaoks kolme esimese eelistuse hulgas ja 37 protsendi vastajate hulgas esimene eelistus. Opositsioonierakondade toetajate eelistused on väga killustunud ja selge liider puudub,“ kommenteeris Voog.

Eelistuse väljaselgitamiseks küsiti vastajailt kaks küsimust:

  • Palun märkige kolm eelistatumat inimest, keda Te tahaksite näha järgmise Eesti presidendina.
  • Kes on Teie enim eelistatud inimene, keda tahaksite näha järgmise Eesti presidendina?

Vastajatele näidati 12 isikust koosnevat nimekirja. Sellesse kuulusid Alar Karis, Andrus Ansip, David Vseviov, Henn Põlluaas, Jüri Luik, Jüri Raidla, Jüri Ratas, Kersti Kaljulaid, Marina Kaljurand, Siim Kallas, Tarmo Soomere, Ülle Madise.

Presidendikandidaatide eelistuse uuringus osales 1152 Eesti elanikku vanusevahemikus 15–84 eluaastat. Uuring toimus 11.–17.08.2021.

Presidendikandidaatide eelistuse uuringu tegi Kantar Emor omal algatusel ning selle kõik varalised ja mittevaralised õigused kuuluvad AS Emorile.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538