Eesti inimeste toetus tuumajaama ehitamisele on tõusnud

01.11.2019

Kantar Emori oktoobris läbiviidud avaliku arvamuse uuring näitab, et väikese moodulreaktori ehitamise pooldajaid on Eestis rohkem kui vastaseid. Tuumajaama ehitamise toetus on tõusnud 51,2 protsendilt aprillis 55 protsendini oktoobris.

Uue põlvkonna väikse tuumajaama ehitamist Eesti varustuskindluse tagamiseks on valmis toetama 55 protsenti vastajatest, vastu on 31 protsenti vastajatest ja erapooletud 14 protsenti vastajatest.

„Eestis on teadmised ja arutlus kaasaegse tuumaenergia võimaluse osas alles algusjärgus, kuid on julgustav, et sellisel keerulisel teemal on toetav hoiak selgelt suurem kui negatiivne. Loodan, et see annab poliitikutele natuke kindlust, et sarnaselt Soomele ja Rootsile ei ole tuumaenergia kasutuselevõtu kaalumine Eestis poliitiline enesetapp, vaid koos teiste kliimaneutraalsuse eesmärgist tulenevate küsimustega oluline teema, mis vajab süsteemset teadmiste arendamist ja koostööd spetsialistidega,“ ütles Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

Väikse moodulreaktori ehitamise eelistena toovad inimesed enim välja varustuskindluse tagamist iga ilmaga, soodsamaid elektri hindu ja süsinikheitme vähenemist. Kõige suuremate probleemidena toodi välja tuumajäätmete hoiustamist ja avariiriski.

Andmetest selgus, et mehed on tuumajaama kasutuselevõtu suhtes oluliselt pooldavamad kui naised. Kõige rohkem on tuumajaama mittepooldajaid Ida-Virumaal, pooldajaid aga Lõuna-Eesti maakondades.

Kui inimestelt küsiti, milliste elektritootmise viiside arendamist pooldatakse, kui põlevkivi tootmine tulevikus väheneb, siis eelistatakse enim päikese- ja tuuleenergiat ning seejärel uue põlvkonna tuumaenergiat. Juba märkimisväärselt vähem toetatakse maagaasist ja hakkepuidust elektri tootmist ning põlevkivielektri tootmist õlitootmise kõrvalt.

Kantar Emor küsitles oktoobris veebiintervjuudega 1324 Eesti inimest vanuses 15-84 aastat. Uuringu tellis Fermi Energia.

Refereeritud BNS-i portaalist