Eesti tippjuhi esmane töine meediakanal on Google

16.01.2019

Tööks vajaliku info hankimisel on Eesti tippjuhtide jaoks esmaseks meediakanaliks Google’i otsingumootor, selgus Kantar Emori 2018. aasta otsustajate meediauuringust.

Google’i otsingut nimetas oma esmaseks töös vajaliku teabe hankimise kanaliks 34 protsenti Eesti juhtidest. Lisaks suurematele välismaistele kanalitele mahtus tabelisse loomulikult ka mitmeid Eesti meediaväljundeid.

Kantar Emori otsustajate meediauuringu eesmärk on selgitada välja, milliseid meediatüüpe ja -kanaleid eelistavad Eesti tippjuhid igapäevaselt kasutada ning millised on neist olulisimad tegemaks tööalaseid otsuseid. 2018. aasta lõpus toimunud uuringus osales 600 tippjuhti üle kogu Eesti.

Uuring võrdleb kõiki Eesti suurimaid meediagruppe: Eesti Meedia, Ekspress Grupp, Äripäeva Kirjastus, Õhtuleht Kirjastus, ERR, All Media Baltics, Sky Media, kõrvutades neid ka välismaiste meediakanalitega.

Uuring hõlmab kõiki suuremaid meediatüüpe nagu ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio, sotsiaalmeedia ja uudisteportaalid/digilehed.

Näiteks paberlehtedest eelistavad juhid kõige enam Postimeest, 11 protsendilise vahega on teisel kohal Äripäev, järgnevad Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht ning Õhtuleht.

Raadiojaamadest kuulab tippjuht esimese eelistusena Vikerraadiot. Esiviisikusse nimetati veel raadiojaamu Star FM, Raadio Kuku, Sky Plus ja Retro FM.

Telekanalitest on otsustajate lemmik ülekaalukalt ETV, mida mainis 67 protsenti tippjuhtidest. Esiviisikus on veel ka ETV2 ning kolm kommertskanalit, sealhulgas venekeelne PBK.

Uuringuaruanne sisaldab iga kategooria kohta eraldi järjestusi ja peamiselt välja toodud meediakanalite eelistajate sotsio-demograafilist profiili. Lisaks on välja toodud peamiste meediakanalite eelistajate protsentuaalne jaotuvus valdkondade lõikes.

„Tegemist on lähiaastate esimese taolisel kujul tehtud kõiki meediavaldkondi hõlmava uuringuga, mille tulemused annavad väga hea tervikpildi Eesti tippjuhi meediaeelistustest, sealhulgas sotsiaalmeedia ja internetikanalite igapäevasest kasutusest. Maailma trende arvestades ei üllatanud digitaalsete väljaannete eelistamine ka Eesti otsustajate seas. Uuringut on kindlasti plaanis perioodiliselt korrata,“ sõnas Kantar Emori digitaalse ärisuuna juht Ülle Marie Kalda.