Eesti tudengid eelistavad riigilobile tööd erafirmas

27.06.2019

Kantar Emori poolt tudengite seas läbi viidud tööandjate maine uuringust selgub, et avaliku sektori populaarsus nende tulevase töökohana on kahanenud võrreldes kümne aasta tagusega ligi kaks korda, samal ajal on kasvanud õppurite soov töötada eraettevõttes. Samas väheneb huvi panganduse vastu.

Võrreldes eelmise aastaga on huvi siduda oma tulevane tööelu eraettevõtetega isegi veidi kahanenud, ent vahe avaliku sektoriga on siiski mäekõrgune. Tervelt 43 protsenti küsitletud tudengitest eelistab töötada kas kindlasti või pigem eraettevõttes, sellal kui maksumaksja kaukast eelistaks palka saada 12 protsenti. Veel kümme aastat tagasi oli olukord vägagi erinev – erasektorit eelistas 36 protsenti, avalikku aga tervelt 21 protsenti.

Samal ajal oli Kantar Emori uuringuspetsialisti Kaisa Esko sõnul nii toona kui ka praegugi enam-vähem sama palju ehk 40 protsendi ringis neid, kelle jaoks pole ses küsimuses vahet. „2009. aastal vaevles Eesti sügavas majanduskriisis ja sestap pole ime, et noored inimesed soovisid stabiilsemale tööle avalikus sfääris,“ märkis Esko. „Praegu kurdavad eraettevõtjad, et riigiasutuste palgad on liiga kõrged, ning eks palk ole ka üks põhjus, miks huvi erafirmades töötamise vastu võrreldes eelmise aastaga veidi kahanes. Samas kasvab kiiresti ka nende noorte hulk, kes eelistavad paindlikku tööaega, ja selles osas on eraettevõtted enamasti vastutulelikumad. Riigitööl kipub olema vähem paindlikkust ja rohkem bürokraatiat.“

Oluline on paindlikkus

Ülikoolide ja kõrgkoolide tudengite jaoks on tööandja valikul jätkuvalt ülekaalukalt olulisim konkurentsivõimeline palk, seda nimetasid kolme kõige tähtsama kaalukeele seas pea pooled õpilased. Võrdselt ligi kolmandik mainis kolme olulisima hulgas ka avatud ja sõbralikku tööõhkkonda ning paindlikku tööajakorraldust – just viimase tähtsus on võrreldes eelmise aastaga tublisti suurenenud. Esko sõnul on paindlikkus tähtis ka seetõttu, et kasvab nende tudengite osa, kes soovivad töötamise kõrvalt õpinguid jätkata.

27 protsenti nimetas kolme peamise valikukriteeriumi hulgas ka töötajate väärtustamist tööandja poolt, viiendik stabiilset töökohta ning 18 protsenti seda, et töö oleks huvitav ja vaheldusrikas.

Pankade langev populaarsus

Kui Kantar Emor küsis tudengitelt, milline ettevõte või organisatsioon on nende arvates Eesti parim tööandja, mainis suurim osa ehk seitse protsenti spontaanselt TransferWise´i, järgnesid Eesti Energia, Telia, Cleveron ning Swedbank. Seejuures on Swedbanki populaarsus võrreldes eelmise aasta kümne protsendiga kahanenud tervelt kaks korda.

Kui tudengitele anti võimalus valida etteantud tööandjate nimekirjast Eesti ettevõtteid, kus nad kaaluks töötamist, siis oli huvi panganduse vastu samuti võrreldes eelmise aastaga langenud – halvenes nii Swedbanki kui ka Luminori positsioon, vastavalt üheksas koht võrreldes mulluse kolmandaga ning 17. koht võrreldes eelmise aasta kümnendaga. Vaid LHV suutis säilitada mulluse viienda koha. Kõige rohkem ehk 79 protsenti noortest kaaluks aga töötamist Skype´is, mis oli lemmik ka eelmisel aastal.

Üldiselt hindavad tudengid kõige kõrgemalt just IT-sektori mainet. Tervelt 64 protsenti õppuritest kaaluks aga hea meelega ka töötamist mõnes Eesti ülikoolis.

Kantar Emor küsitles tänavu aprillis läbi viidud uuringus 700 ülikoolide ja kõrgkoolide bakalaureuse- ja magistriõppe tudengit, kes omandavad haridust tehnilistel, loodusteaduse või majanduse ja juhtimise erialadel.

Kaisa Esko

Kaisa Esko

Uuringuekspert

+372 626 8542