Eesti tuntuimad muuseumid on KUMU ja ERM

10.11.2022

Eesti elanike seas tuntuimad muuseumid ja elamuskeskused on KUMU, ERM ja teaduskeskus AHHAA, neile järgnevad Eesti Meremuuseum ja Vabaõhumuuseum, selgub Kantar Emori värskest muuseumide ja elamuskeskuste tuntuse ja maine uuringust.

Muuseumide ja elamuskeskuste tuntuses ilmnevad ootuspäraselt ka piirkondlikud erinevused – kui kolm tuntumat muuseumi on kõigis regioonides samad, siis populaarsuselt järgnevad on regiooniti erinevad. Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonnas on näiteks keskmisest oluliselt tuntumad Maanteemuuseum, Jääaja Keskus ja Mänguasjamuuseum; Virumaal Narva ja Rakvere linnus ning Politseimuuseum, ja Põhja-Lääne regioonis Kuressaare linnus, Pärnu muuseum ning Hiiumaa Tuuletorn.

Viimase aasta jooksul on muuseume ja elamuskeskusi külastanud 62% Eesti 15­–84-aastastest elanikest. Aktiivseimad muuseumide külastajad on kõrgharidusega naised. Kõige enam on viimase 12 kuu jooksul külastatud ERMi, Lennusadamat, Vabaõhumuuseumit, KUMU ja AHHAA keskust.

Järgneva aasta jooksul kavatseb mõnda muuseumi või elamuskeskust külastada 64% elanikest.

Kõige olulisemaks allikaks muuseumide ja elamuskeskuste kohta info saamisel peavad elanikud sõprade soovitusi.

Muuseumide ja elamuskeskuste tuntuse ja maine uuring viidi läbi septembris 2022 veebi teel ja selles osales 1100 Eesti elanikku vanuses 15–84 eluaastat.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538