Eesti turundajad plaanivad 6% turunduseelarve kasvu

09.12.2021

Kantar Emori sel sügisel esmakordselt läbi viidud Eesti turunduspraktikate uuringus olid luubi all turundusmaastiku võtmenäitajad, kuidas turundajad oma tegevusi plaanivad ning otsuseid teevad.

Turundusekspertidelt kogutud tagasisidest selgub, et järgmiseks aastaks plaanivad vähemalt pooled turundajad turunduseelarve kasvu ning vaid 5 protsendil on kavatsus seda koomale tõmmata. Nii kujuneb keskmiseks turunduseelarve kasvuks 5,8 protsenti.

Kantar Emori uuringuekspert Kersten Jõgi sõnul saab siin tegevusvaldkondade ja sektorite lõikes täheldada märkimisväärseid erisusi, näiteks ärilt ärile (B2B) segment näeb suuremat kasvu kui ärilt lõppkliendile (B2C) segment (vastavalt kasv 6,9% versus 5,1%). „Samuti on kasvuplaanid suuremad juba täna enam turundusse panustavatel turundajatel,“ täiendab Jõgi.

Lisaks järgmise aasta vaatele kaardistati uuringus ka turunduseelarve osakaal müügikäibest ning lähtekoht, mille põhjal eelarve kokku pannakse.

Arvestades nii kulutusi agentuuride/partnerite teenustele kui ka makstud meediale, moodustab turunduseelarve ettevõtete müügikäibest 2,1 protsenti. „Koos avalikes allikates leiduvate turundajate palgainfo numbritega võiks see number küündida 3,3 protsendini,“ lisab Jõgi. „Eesti turunduseelarve osakaal müügikäibest on täna veel kordades väiksem kui Gartneri globaalne keskmine näitaja 6,4 protsenti (allikas: Gartner CMO Spend Survey, 2021), kuid ka meie turunduse ajalugu ja harjumus turundusele kulutada on veel suhteliselt lühike ning kindlasti näeme siin edaspidi kasvu,“ märgib Jõgi.

Turunduseelarve lähtekohana kasutatakse võrdselt enim eelmise aasta turunduseelarvet ning agiilset turuolukorrast lähtuvat eelarvestamist. Jõgi sõnul on tulemus igati ootuspärane, arvestades Covid-19 pandeemiast tingitud vajadust pidevalt muutuvate oludega kohanduda ja kiirelt otsustada, kas ja kuhu turundusraha investeerida. „Siingi torkab taas silma erinevus B2B ja B2C sektori vahel, mil B2B sektoris kasutatakse selgelt kõige enam paindlikku eelarvestamist ning lisaks ka kitsama ülesande või projekti põhist eelarvestamist,“ lisab Jõgi.

Eesti turunduspraktikate koondpildi koostamiseks kutsus Kantar Emor kokku turundusekspertide paneeli, mis koosneb 63 turunduse asjatundjast. Uuring toimus veebiintervjuudena 2021. aasta augustis-septembris.

Kersten Jõgi

Kersten Jõgi

Kantar Emori uuringuekspert

+372 626 8582