Igasse kuuendasse peresse on oodata jõuluvana, päkapikud käivad vähem kui pooltel

21.12.2023

Jõulupühadel saab perega ühisel jõulusöömingul kokku 68% eestimaalastest ning igasse kuuendasse peresse on oodata jõuluvana. Päkapikud toovad sussi sisse väikseid kingitusi 41% Eesti elanike puhul, selgub Kantar Emori jõuluteemalisest uuringust.

Teistest enam peavad perekeskseid jõulusööminguid maapiirkondades elavad inimesed. Rahvuste lõikes on pere ühine jõulueine eestlaste seas populaarsem kui muu rahvuse esindajate hulgas (vastavalt 79% ja 45%). Iga kuues (16%) inimene vastas, et nende juurde on oodata jõuluvana, selgelt enam on jõulutaat minemas lastega perede kodudesse.

Üle poole (57%) eestimaalastest teevad vastastikku jõulukingitusi ning 41% märkis, et neil käivad päkapikud sussi sisse head-paremat poetamas. Seda on rohkem, kui 2021. aastal, mil 36% vastajatest märkis, et neil käivad päkapikud. Lastega perede puhul on päkapikud selgelt sagedasemad külalised, valdavas enamikus alla 16-aastaste lastega peredes käivad päkapikud väikseid üllatusi toomas. Üldse ei tähista jõule 7 protsenti eestimaalastest.

Jõulumeeleolu loomine läbi oma kodu ehtimise on üsna levinud: 43% märkis, et ehib aknad jõulukaunistustega ning 27% ehib ka aeda/majaümbrust. Aia kaunistamine on rohkem levinud maa-asulate elanike hulgas – 44% neist tõi välja, et kaunistab jõulupühadeks ka aia või majaümbruse.

Kui 2021. aastal, mil viimati samu küsimusi küsiti, oli selge eelistus loodusliku jõulukuuse (või nulu) kasuks – 43% märkis, toob tuppa loodusliku jõulupuu ja 29% eelistas kunstkuuske – siis nüüd on vahe loodusliku- ja kunstpuu eelistuse vahel vähenenud. Selle aasta uuringus märkis 38% vastajatest, et tuppa tuuakse looduslik jõulupuu ning 32% eelistas kunstpuud. Siin on selge erinevus eestlaste ja muust rahvusest elanike eelistuste vahel: eestlastest pea pooled (47%) märkisid, et tuppa tuuakse looduslik jõulupuu, samas muust rahvusest elanike seas oli neid 22%. Muust rahvusest elanikud eelistavad kunstpuud (47%).

Jõulupühade ajal seab sammud kirikusse kümnendik eestimaalastest.

Kantar Emor viis uuringu läbi perioodil 6.-13. detsember. Kokku osales veebi teel tehtud uuringus 1151 Eesti elanikku vanuses 15-84 aastat.