KOV valimiste eel – Keskerakond Tallinnas pea sama tugev, mujal Eestis positsioon nõrgenenud

01.10.2021

Enne 2021. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on Keskerakonna toetus Tallinnas pea sama tugev nagu eelmiste valimiste ajal, kuid mujal Eestis on positsioon märkimisväärselt nõrgenenud, selgub Kantar Emori tehtud kohalike valimiste seireuuringust.

Keskerakonna poolt hääletaks Tallinnas praegu 39,2 protsenti vastajaist, mis on vaid ligi 5 protsendipunkti võrra madalam tulemus võrreldes eelmiste KOV valimiste tulemustega, mil hääli koguti veidi üle 44 protsendi. Selle tulemusega on Keskerakond Tallinnas selge liider. Seevastu mujal Eestis on aga Keskerakonna positsioon tuntavalt nõrgenenud – praegu annaks oma hääle neile 17,4 protsenti vastajaist, mis on ligi 10 protsendipunkti võrra madalam võrreldes nelja aasta taguste valimiste tulemiga. Kantar Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on Keskerakond oma valijaid kaotanud peamiselt EKRE-le, kelle positsioon Lõuna- ja Kesk-Eestis on märkimisväärselt tugevnenud ning on seal kindlaks liidriks.

Reformierakonna toetus on jäänud eelmiste valimiste tulemustega võrreldes peaaegu samaks nii Tallinnas kui ka kogu Eestis – nende poolt hääletaks hetkel vastavalt 20,6 ja 19,6 protsenti valijaist.

Valimisliitude osa Tallinnas saab praeguste ennustuste kohaselt olema marginaalne võrreldes 2017. aasta valimiste tulemustega, hetkel valiks neid 1,4 protsenti (2017. a valis 7,4%), kogu Eestis on nende toetajate osakaal ligi 19 protsenti.

Nii Isamaa kui ka sotside häältesaak saab olema enam-vähem sama nagu eelmine kord, hetkel valiks Isamaad Tallinnas 5,5 protsenti ja kogu Eestis 5,1 protsenti ning sotse vastavalt 11,2 ja 10,1 protsenti valijaist. Eesti 200 kogub nii Tallinnas kui ka kogu Eestis veidi alla kümnendiku häältest.

Üle-eestiline veebiuuring toimus 15.-29. septembrini, selles osales 1681 Eesti alalist elanikku (Tallinnas 629) vanuses 16-84, kes plaanivad valima minna. Üle-eestiliselt küsiti vastajailt eelistust erakondade ja valimisliitude üldise nimekirja alusel, Tallinnas küsiti lisaks eelistust valimisnimekirjade alusel, kus vastaja märkis linnaosa, kus ta hääletab, misjärel kuvati talle vastava linnaosa kõikide nimekirjade kolme esimese kandidaadi nimed.

Aivar Voog

Aivar Voog

Kantar Emori ärisuuna juht

+372 626 8538