Populaarseim püsikliendikaart on ID-kaart

24.09.2020

Eesti elanike jaoks on populaarseimaks püsikliendikaardiks ID-kaart, parimaks püsikliendiprogrammiks hinnatakse aga SEB kuldkliendiprogrammi, selgus Kantar Emori lojaalsusprogrammide atraktiivsuse uuringust. Edetabeli eesotsast leiab veel jaekaubandus- ja meelelahutusettevõtete programmid.

Püsikliendi liikmelisuse tuvastamisel on Eesti elanike jaoks selgelt eelistatuimaks vahendiks ID-kaart. „Kuna ID-kaardiga staatuse tuvastamist eelistab lausa kolm neljandikku inimestest, võib seda tinglikult pidada Eesti populaarseimaks kliendikaardiks,“ selgitas Kantar Emori kliendikogemuse ekspert Tauno Mändla.

Kantar Emor viis 2016. ja 2018. aasta järel lojaalsusprogrammide uuringut tänavu läbi juba kolmandat korda – äsja valminud uuringus kaardistati kohalikul turul ühtekokku 35 erinevat programmi, saades nii ülevaate nende tuntusest, kasutussagedusest, tugevusest ning inimeste liitumisvalmidusest erinevate programmidega.

Kui eelnevatel aastatel paistsid tugevate tulemustega silma mitmed reisijate veoga tegelevad ettevõtted ja Elroni sõidukaart valiti koguni kahel varasemal aastal ka parimaks kliendiprogrammiks, siis sel aastal ei pääsenud enam edetabeli tippu mitte ükski reisijate vedaja. Tauno Mändla sõnul on tõenäoliselt põhjuseks kriisi mõju, mis tabas eriti tugevalt just transpordi- ja turismisektorit. „Varasemast oluliselt harvem reisivad inimesed näevad selle sektori ettevõtete poolt pakutavaid püsikliendiprogramme nüüd vähem atraktiivsena, kuna 2020. aastal ei ole lihtsalt olnud võimalik kasutada programmide hüvesid ja soodustusi eelnevatele aastatele lähedasel määral,“ kommenteeris Mändla.

Värskes 2020. aasta uuringus hindasid Eesti elanikud parimaks SEB kuldkliendi programmi, olulise vahega järgnesid Coopi kliendiprogramm ja Partnerkaart. Esikuuikusse jõudsid veel kahe kino (Apollo ning Forum Cinemas) programmid ja If Plus boonusprogramm.

Kui reisijateveo püsikliendiprogrammide kukkumine edetabelis on Tauno Mändla sõnul ajutine tendents, siis selge pikaajaline trend on see, et tarbijad väärtustavad järjest vähem füüsiliste kliendikaartide omamist. „Aasta-aastalt on vähenenud nende inimeste hulk, kes eelistaks oma staatuse tuvastamist eraldi kaasaskantava kliendikaardi abil,“ kinnitas Mändla. Ja kuigi tasapisi kogub populaarsust  nutitelefoniga püsikliendistaatuse tuvastamine, on see pigem nišivõimalus, mida lai tarbijate nõudlus veel ei toeta.

Kantar Emori 2020. aasta lojaalsusprogrammide atraktiivsuse uuring hõlmas 35 kliendiprogrammi. Uuring viidi läbi augustis ja selles osales kokku 1266 inimest vanuses 20–70 eluaastat. Programmide tugevust mõõdeti Kantar grupi rahvusvahelise TRI*M indeksiga, mis võtab arvutusaluseks kaks võtmekomponenti: rahulolu lojaalsusprogrammiga ning eeliste tajumine võrdluses teiste programmidega.