Raadioauditooriumi ülevaade aprill–september 2019

29.11.2019

Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire andmetel pühendasid Eesti elanikud perioodil aprill–september 2019 raadio ja muusika kuulamisele keskmiselt 4 tundi ja 4 minutit päevas.

Enim kulutati aega raadiojaamade kuulamisele – 2 tundi ja 30 minutit. Ajaliselt järgneva audioväljundina said kuulajate ajast endale internetipõhised muusikateenused, millele kulub keskmiselt 43 minutit päevas. Salvestatud muusikat kuulatakse 18 minutit ning raadiosaadete järelkuulamisele kulub keskmiselt 2 minutit päevas. 32 minutit jaotub ära erinevate raadiojaamade vahel surfamisele või tundmatule audiokanalile.

Eestlased kuulasid raadiojaamu keskmiselt 2 tundi ja 57 minutit ning muu rahvuse esindajad vastavalt 1 tund ja 35 minutit päevas.

Kui võrreldes aasta varasema ajaga on raadio- ja muusikakuulamine kokku 19 minuti võrra vähenenud, siis ajaline panus raadiojaamadele on püsinud pea samas ajamahus, vähenedes vaid 4 minuti võrra. Kuulamisele pühendatud aja langus on tulnud muu tundmatu audiokanali ja raadiojaamade vahel surfamisele kulutatud aja arvelt ning ka interneti vahendusel muusikateenuste kuulamisest.

TOP10 eestikeelset raadiojaama | aprill–september 2019
Kuulajate arv päevas
Nr Raadiojaam Kuulajaid (arv) Kuulajaid (%)
1 Vikerraadio 147 000 14,4
2 Sky Plus 92 000 9,0
3 Raadio Elmar 86 000 8,4
4 Star FM 77 000 7,6
5 Retro FM 55 000 5,4
6 Raadio Kuku 54 000 5,2
7 MyHits 45 000 4,4
8 Raadio 2 34 000 3,3
9 Power Hit Radio 22 000 2,2
10 Klassikaraadio 17 000 1,7

Sihtrühm: 12–74aastased Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.09.2019
Allikas: Kantar Emor, Raadio- ja muusikakuulamise uuring

TOP 5 venekeelset raadiojaama | aprill–september 2019
Kuulajate arv päevas
Nr Raadiojaam Kuulajaid (arv) Kuulajaid (%)
1 Raadio 4 36 000 3,5
2 Sky Raadio 28 000 2,7
3 Russkoje Radio 26 000 2,6
4 Narodnoje Radio 25 000 2,4
5 Jumor FM 22 000 2,2

Sihtrühm: 12–74aastased Eesti elanikud
Periood: 01.04.–30.09.2019
Allikas: Kantar Emor, Raadio- ja muusikakuulamise uuring

 

Elvin Heinla

Elvin Heinla

Uuringuekspert

+372 626 8510